2016. október 18.
Pártfogó felügyelői szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgára felkészítő képzésének I. modulja

2016. október 13-14-én a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Igazságügyi Hivatal együttműködésében Pilisszentkereszten lezajlott a pártfogó felügyelői szakterületen dolgozó kormánytisztviselők ügyviteli vizsgára felkészítő képzésének I. modulja.

A Szegedi Tudományegyetem oktatói tartották az I. modul előadásait, melyek témája: általános jogi ismeretek (büntetőjog, büntetés-végrehajtási jog, alkotmányjog, büntetőeljárás jog, szociális jog).

A képzésen 18 fő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő és 56 fő a fővárosi és megyei kormányhivataloknál kinevezett ügykezelő, pártfogó felügyelői asszisztens és pártfogó felügyelő vett részt. A résztvevők szükségesnek és hasznosnak ítélték a leadott tananyagot, elégedettek voltak az oktatás és a képzésszervezés színvonalával.

 

 


2016. október 07.
Áldozatsegítési szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgája

2016. október 3. napján két fő áldozatsegítési szakügyitéző sikeres ügyviteli vizsgát tett az Igazságügyi Hivatal székhelyén. 

 


2016. október 07.
Jogi segítségnyújtási szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgája

2016. október 6. napján az Igazságügyi Hivatal székhelyén került megszervezésre a jogi segítségnyújtási szakterület ügyviteli vizsgája. Egy kormányzati ügykezelő és három jogi segítségnyújtási szakügyintéző tett sikeres vizsgát.


2016. október 04.
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek részére szervezett , 2016. november 4-i szakmai nap tervezett programja
Időtartam Téma Előadó
9.30 – 11.00 A NAV kettős szerepe (mint hitelező, és mint hatóság), ennek ellentmondásai, az ez ügyben született bírósági döntések

Előadó(k):

Dr. Juhász László ny. táblabíró

dr. Hodnik Ákos főosztályvezető-helyettes, NAV Végrehajtási és Felszámolás Főosztály, Bíróság 

FOE részéről levezető:
dr. Piller Zsuzsa, Phd. – FOE Szakmai Bizottság Elnöke

Jogesetek ismertetése: Somogyi Ferenc – FOE elnök

11.00-11.15 kávészünet  
11.15-12.45 Költségelszámolások, esedékesség Cstv 57.§(1), különös tekintettel a Cstv. 49/D.§-a szerinti költségekre.

Előadó(k):

Dr. Hamvas Ákos csoportvezető bíró Tatabányai Törvényszék

Somlyai Endre főosztályvezető-helyettes NAV

FOE részéről levezető:
dr. Piller Zsuzsa, Phd. – FOE Szakmai Bizottság Elnöke

Jogesetek ismertetése:
dr. Feketéné Földi  Katalin – FOE Ellenőrző Bizottság Elnöke

12.45-14.00 ebédszünet  
14.00-15.00 A Cégközlöny jogi lektorátusához beadott pályázatokkal kapcsolatos feltételrendszer

Előadó(k):

Dr. Ribaritsné dr. Győri Enikő, osztályvezető Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály

Moderátor:
dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

15.00-15.15 kávészünet  
15.15-17.15 Az egyesületek, alapítványok végelszámolásával, kényszer-végelszámolásával és felszámolásával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések

Előadók:
Dr. Faller Beatrix Renáta, törvényszéki bírósági titkár (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

Dr. Magyari Csilla, törvényszéki bírósági titkár (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

Konzultáns:
Dr. Réczey Katalin, törvényszéki csoportvezető bíró (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

Dr. Illésné dr. Antal Ildikó, törvényszéki bíró (Gazdasági Kollégium,Csőd- és Felszámolási Csoport)

Jogesetek ismertetése és előadó a FOE részéről:
Filip György

Moderátor: dr. Kovács László (SZIE)


2016. augusztus 29.
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek részére szervezett , 2016. szeptember 2-i szakmai nap programja

 

időpont

téma

előadó

9.00-10.00

regisztráció

 

10.00–10.15

megnyitó

Somogyi Ferenc elnök, prof. dr. Szabó Imre, Jogakadémia

10.15-11.45

Az új PTK hitelbiztosítéki nyilvántartásának tapasztalatai, a biztosított hitelezők igényének besorolására, kielégítésre, új szabályozásértelmezése

Konzultáció

dr. Gyimesi Tamás főosztályvezető, IM

dr. Anka Márton közjegyző-helyettes, MOKK

(Levezető: Filip György - elnökségi tag)

 

11.45-12.00

Insol Europe képviselőjének tájékoztatója a 2017. májusi Budapesti Közép-Kelet-Európai konferenciáról

(FOE részéről tolmács - dr. Sziklai Péter)

12.00-12.10

Szponzori előadás

Bugovits Attila – Country Manager - NetBid Gmbh.

12.10-13.30

ebéd

 

13.30-15.50

Legfrissebb Kúriai és Ítélőtáblai döntések ismertetése és konzultáció

dr. Csőke Andrea, Kúria

dr. Juhász László

Konzultáns:

dr. Gaálné dr. Jobbágy Ildikó, Szegedi Ítélőtábla, valamint a Fővárosi Törvényszék meghívott bírája

(Levezető: Somogyi Ferenc - elnök)

15.50-16.10

KV szünet

 

16.10-17.00

A felszámoló cégek adatszolgáltatási tapasztalatai és az elektronikus értékesítési rendszer tovább-fejlesztésének iránya

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, szakmai tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(Levezető: Piti Zoltán)


1 2 3 4 5

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: