2016. május 25.
Az igazságügyi szakértők áprilisi jogi továbbképzései

2016 áprilisában Budapesten, Miskolcon és Veszprémben került megrendezésre jogi továbbképzés igazságügyi szakértők számára az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának szervezésében.

 

A képzések az alábbi tematika szerint zajlottak:

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.

2. A büntető eljárásjog igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

3. A polgári eljárásjog igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

4.. Hivatáserkölcs

 

A képzéseken összesen több, mint 200 fő vett részt, teljesítve ezáltal jogszabályon alapuló kötelezettségét, mely szerint kétévente minden igazságügyi szakértő köteles jogi továbbképzésen részt venni.

 

       


2016. május 12.
Módszertani és informatikai képzés családi vagyonfelügyelők számára -
2. képzési nap

2016. május 2-5. napja között megvalósult a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek kormánytisztviselői számára szervezett Módszertani és informatikai képzés második képzési napja.

A képzési nap témái:

Vagyonfelosztás és az egyezségkötés jogszabályi háttere

Az ARE rendszer vagyon összefoglalójának áttekintése

Vagyonfelosztás alaptáblái

A vagyonfelosztás és térülési javaslat előállítása xls táblázat segítségével

A képzést végző ITJump Kft. munkatársai a napi gyakorlatban használható tananyagot készítettek a résztevők számára, amely a honlapunkon keresztül vált elérhetővé.


2016. május 02.
Mediációs alapképzés pártfogó felügyelők számára

2016. április 25-27. napja között lezajlott a 60 órás mediációs alapképzés második harminc órája az Igazságügyi Hivatalban. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok kormánytisztviselői a tréning során a szakterületet meghatározó jogi, elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek. A megszerzett konfliktuskezelési és tárgyalásvezetési alapismeretek, valamint az eljárás ügyviteli feladatainak megismerése szükséges a mindennapi közvetítői tevékenység végzéséhez.

A résztvevők közül 22 fő az éves képzési tervébe felvette a tréninget, így számukra jóváírásra került 48 belső tanulmányi pont.

     


2016. április 15.
Módszertani és informatikai képzés családi vagyonfelügyelők számára

2016. április 11-14. napja között megkezdődött a családi vagyonfelügyelők képzésének harmadik üteme. Az új jogintézmény bevezetése szükségessé tette egy módszertani és informatikai képzés megszervezését, melyen a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinél dolgozó kormánytisztviselők vesznek részt. A képzés óraszáma 3x7 óra, amely négy csoportban, három különálló napon valósul meg az Igazságügyi Hivatal Róna utcai épületében.

A képzés célja, hogy a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggésben feladatot ellátó kormánytisztviselő a szakterületére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat megfelelően értelmezze  és szimulációs gyakorlatokon keresztül ismerkedjen meg a kapcsolódó módszertannal, ezáltal biztosítva az egyes feladatok (vagyonfelosztás, egyezségi javaslat, egyezségi tárgyalás...) minél színvonalasabb ellátását, miközben megismeri a nélkülözhetetlen ARE nyilvántartási rendszer új moduljait.

Az első képzési nap témái: 

              A jogintézmény bevezetésének előzményei, jelenlegi szabályozás

              Az informatikai rendszer új moduljai

              Hitelezői igének kezelése 

              A jövedelem felosztása

Az interaktív képzés során a résztvevők a napi gyakorlatban felmerülő kérdéseikre is megkapták a választ.

 

         


2016. április 15.
Mediációs alapképzés pártfogó felügyelők számára

2016. április 4-6. napján lezajlott a pártfogó felügyelők számára szervezett - a büntető- és szabálysértési ügyekben közvetítői tevékenység végzéséhez szükséges kétszer harminc órás tematikájában egymásra épülő közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzés első harminc órája. A tréning helyszíne az Igazságügyi Hivatal Róna utcai tárgyalója, a résztvevők száma 25 kormánytisztviselő.

 


1 2

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: