2017. február 09.
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek részére szervezett, 2017. március 10-i szakmai nap tervezett programja

2017. március 10. péntek (helyszín: Szeged, József Attila Tanulmányi és Információs Központ)

időtartam

téma

előadó(k)

9.30-10.00

regisztráció

 

10.00-10.45

A Ptk. franciakulcsa. 3 éves a bizalmi vagyonkezelés: Hogyan alkalmazhatjuk a bizalmi vagyonkezelést az üzleti életben? Van-e helye a fizetésképtelenségi eljárások során?

dr. Magyar Csaba igazgatósági tag, okleveles adószakértő, Primus Trust Zrt.

10.45-11.30

A 2018. január 1. napjától hatályba lépő új Polgári perrendtartási törvény fontosabb elemeinek gyakorlat-orientált ismertetése

Prof. dr. Szabó Imre az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának irányításáért felelős miniszteri biztos

11.30-11.45

KV szünet

 

11.45-12.30

Bírói tapasztalatok a kényszertörlési eljárások során

dr. Lakatos Péter bíró Szegedi Törvényszék

12.30-13.30

ebéd

 

13.30-14.45

A Cégközlöny jogi lektorátusához beadott pályázatokkal kapcsolatos feltételrendszer

dr. Ribaritsné dr. Győri Enikő, osztályvezető Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály

Moderátor: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

14.45-16.30

Az egyesületek, alapítványok végelszámolásával, kényszer-végelszámolásával és felszámolásával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések

 

dr. Faller Beatrix Renáta, törvényszéki bírósági titkár (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

dr. Magyari Csilla, törvényszéki bírósági titkár (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

Konzultáns: dr. Réczey Katalin, törvényszéki csoportvezető bíró (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

dr. Illésné dr. Antal Ildikó, törvényszéki bíró (Gazdasági Kollégium, Csőd- és Felszámolási Csoport)

Jogesetek ismertetése és előadó a FOE részéről: Filip György

Moderátor: dr. Kovács László (SZIE)


2017. január 27.
Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi végrehajtójelölti képzésre

Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi Önálló bírósági végrehajtójelöltek végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő képzésére. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X.26.) IM rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében végrehajtói szakvizsgára az jelentkezhet, aki egy éves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett és a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.


2017. január 25.
Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi igazságügyi szakértői képzésekre

Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi igazságügyi szakértői képzésekre. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 6. § alapján az igazságügyi szakértő kétévente köteles részt venni jogi továbbképzésen. A jogi továbbképzés vizsgakötelezettség nélküli képzés.

 

Az első jogi képzésen és azt követő vizsgán az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel előtt köteles részt venni az igazságügyi szakértő-jelölt.

 

Az igazságügyi szakértői képzésekre vonatkozó részletek a Képzéseink/Igazságügyi szakértők menüpont alatt találhatóak.


2016. december 18.
Pártfogó felügyelői szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgája

2016. december 14-én és 15-én az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának szervezésében került sor a fővárosi és megyei kormányhivatalokban pártfogó felügyelői szakterületen tevékenykedők ügyviteli vizsgájára, ahol 43 pártfogó felügyelő, egy pártfogó felügyelői asszisztens és nyolc fő kormányzati ügykezelő sikeres vizsgát tett.


2016. december 12.
Pártfogó felügyelői szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgára felkészítő képzésének III. modulja - gyakorlati ismeretek

December 5-én és 6-án Pilisszentkereszten a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában lezajlott a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott pártfogó felügyelők és ügykezelők ügyviteli vizsgájára felkészítő képzés III. modulja, és ezzel lezárult az ügyviteli vizsgára való felkészítés. 53 tisztviselő vett részt a képzésen, amely a szakterület gyakorlati feladatait dolgozta fel az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztály munkatársainak segítségével. A résztvevők elégedettek voltak az előadókkal, a tananyagok felépítésével, hasznosnak ítélték az átadott ismeretanyagot.

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7

Változás - Figyelem!

A megszűnő Igazságügyi Hivatal helyett a képzési, továbbképzési és vizsgáztatási feladatokat az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája látja el,
2017. január 1-étől változatlan formában. Kérjük a képzéseinken, továbbképzéseinken résztvevőket, valamint a vizsgára jelentkezőket, hogy ezen időpontot követően a jelentkezéskor a díjakat az Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú számlájára átutalással szíveskedjenek teljesíteni!

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: