2016. december 18.
Pártfogó felügyelői szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgája

2016. december 14-én és 15-én az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának szervezésében került sor a fővárosi és megyei kormányhivatalokban pártfogó felügyelői szakterületen tevékenykedők ügyviteli vizsgájára, ahol 43 pártfogó felügyelő, egy pártfogó felügyelői asszisztens és nyolc fő kormányzati ügykezelő sikeres vizsgát tett.


2016. december 12.
Pártfogó felügyelői szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgára felkészítő képzésének III. modulja - gyakorlati ismeretek

December 5-én és 6-án Pilisszentkereszten a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában lezajlott a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott pártfogó felügyelők és ügykezelők ügyviteli vizsgájára felkészítő képzés III. modulja, és ezzel lezárult az ügyviteli vizsgára való felkészítés. 53 tisztviselő vett részt a képzésen, amely a szakterület gyakorlati feladatait dolgozta fel az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztály munkatársainak segítségével. A résztvevők elégedettek voltak az előadókkal, a tananyagok felépítésével, hasznosnak ítélték az átadott ismeretanyagot.

 

 

 


2016. november 16.
Pártfogó felügyelői szakterület tisztviselőinek ügyviteli vizsgára felkészítő képzésének II. modulja - speciális ismeretek

2016. november 7-8-án 17 fő büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő és 47 fő a fővárosi és megyei kormányhivataloknál kinevezett ügykezelő, pártfogó felügyelői asszisztens és pártfogó felügyelő vett részt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Igazságügyi Hivatal együttműködésében Pilisszentkereszten lezajlott a pártfogó felügyelői szakterületen dolgozó kormánytisztviselők ügyviteli vizsgára felkészítő képzésének II. modulján.

A képzés a szakterület színvonalas ellátáshoz szükséges speciális ismereteket ölelte fel: Kriminológiai alapismeretek, Áldozatsegítő támogatások, Szociális munka alapismeretek, Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek, Adatvédelmi és statisztikai alapismeretek, Addiktológiai ismeretek, Mentálhigiénés alapismeretek.


2016. november 15.
Alapismereti oktatás a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamaránál

Alapismereti oktatást szervez a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

 

2016. december 15-16. napján alapismereti oktatást szervez a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara. Jelentkezési határidő: december 9.

 

A részletek elérhetőek az alábbi linken:

 

http://miszk.hu/hir/alapismereti-oktatas-december-15-16-an.html


2016. október 25.
Bírósági végrehajtói szakvizsga

2016. október 20-án a Jogakadémia szervezésében először került megtartásra a bírósági végrehajtói szakvizsga. Hat vizsgázóból négy fő tett eredményes vizsgát. A vizsgabizottság a sikeres vizsgázók felkészültségével különösen elégedett volt.


1 2 3 4 5 6

Változás - Figyelem!

A megszűnő Igazságügyi Hivatal helyett a képzési, továbbképzési és vizsgáztatási feladatokat az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája látja el,
2017. január 1-étől változatlan formában. Kérjük a képzéseinken, továbbképzéseinken résztvevőket, valamint a vizsgára jelentkezőket, hogy ezen időpontot követően a jelentkezéskor a díjakat az Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú számlájára átutalással szíveskedjenek teljesíteni!

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: