2017. március 24.
Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők 2017. április 19-i továbbképzésének programja

GYAKORLATI KÉPZÉS

 

Időpont: 2017. április 19. (szerda) 9.30-15.30

 

Helyszín: 1145 Budapest, Róna u. 135. földszinti tárgyaló

Megszerezhető kreditek száma: 4 (négy)

 

 

 

EÉR - az elektronikus értékesítési felület használata, leggyakoribb értékesítői hibák

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető NFM

 

 

A fizetésképtelenségi eljárások számviteli feladatai.

  • Számviteli törvény vonatkozó előírásai, a  jogszabályi környezet,
  • Nyitó-, közbenső- és zárómérleggel kapcsolatos teendők
  • Az eljárások követelés-nyilvántartása
  • Vagyonelemek nyilvántartása
  • Adatszolgáltatási kötelezettség

 

Előadók: dr. Feketéné Földi Katalin, Tóth Szilárd


2017. március 21.
Tisztviselők számára szervezett képzések, továbbképzések, esetmegbeszélések és ügyviteli vizsgák jelentkezési határideje 2017. március 24-re változott

 

A jelentkezési igényekre tekintettel az

áldozatsegítési

családi vagyonfelügyelői

jogi segítségnyújtási

közvetítés - büntető- és szabálysértési ügyekben

pártfogó felügyelői

szakterületek esetében minden képzés és vizsga

                                                             jelentkezési határideje 2017. március 24.

 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy aki több szakterületen szeretne képzésen részt venni, annak szakterületenként kell regisztrálnia (akár kétszer is).

 

Áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási szakterületen új ügyviteli vizsgaidőpont kerül kijelölésre április hónap folyamán.

 

 

 


2017. március 16.
Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők 2017. március 22-i továbbképzésének programja

GYAKORLATI KÉPZÉS

 

Időpont: 2017. március 22. (szerda) 9.30-15.30

 

Helyszín: 1145 Budapest, Róna u. 135. földszinti tárgyaló

Megszerezhető kreditek száma: 4 (négy)

 

 

I. A felszámolói díj számításának módszertana

  • A felszámolói díj meghatározásának jogalkotói szándéka és ellentmondásai
  • Jogszabályi háttér értelmezése
  • A díjszámítás vetítési alapjának, összegének és fedezetének időbeni változásai
  • A különféle eljárási szabályok szerinti díjak érvényesíthetősége és ezek összefüggései
  • Gyakorlati sablonok kialakítása, alkalmazhatósága

 

Előadók: dr. Zsiga László, dr. Juhász László (Tóth Szilárd)

 

II. EÉR - az elektronikus értékesítési felület használata, leggyakoribb értékesítői hibák

 

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető NFM

 


2017. február 28.
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek részére szervezett , 2017. március 10-i szakmai nap tervezett programja

2017. március 10. péntek (helyszín: Szeged, József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Szeged, Ady tér 10.)

időtartam

téma

előadó(k)

9.30-10.00

regisztráció

 

10.00-10.45

A Ptk. franciakulcsa. 3 éves a bizalmi vagyonkezelés: Hogyan alkalmazhatjuk a bizalmi vagyonkezelést az üzleti életben? Van-e helye a fizetésképtelenségi eljárások során?

dr. habil Sándor István PhD ügyvéd, egyetemi docens

10.45-11.30

A 2018. január 1. napjától hatályba lépő új Polgári perrendtartási törvény fontosabb elemeinek gyakorlat-orientált ismertetése

Prof. dr. Szabó Imre az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának irányításáért felelős miniszteri biztos

11.30-11.45

KV szünet

 

11.45-12.30

Bírói tapasztalatok a kényszertörlési eljárások során

dr. Lakatos Péter bíró Szegedi Törvényszék

12.30-13.30

szendvicsebéd

 

13.30-14.45

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság - a 2017. évi adatszolgáltatás, a hatósági ellenőrzések tapasztalatai, eredményei

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

14.45-16.30

Az egyesületek, alapítványok végelszámolásával, kényszer-végelszámolásával és felszámolásával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések

Előadók: dr. Kocsi Balázs csoportvezető-helyettes bíró, Fővárosi Törvényszék, dr. Kollárné dr. Varga Beáta bírósági titkár, Székesfehérvári Törvényszék

Jogesetek ismertetése és előadó a FOE részéről: Filip György

Moderátor: dr. Kovács László (SZIE)

 


2017. január 27.
Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi végrehajtójelölti képzésre

Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi Önálló bírósági végrehajtójelöltek végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő képzésére. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X.26.) IM rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében végrehajtói szakvizsgára az jelentkezhet, aki egy éves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett és a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.


1 2 3 4 5 6 7

Változás - Figyelem!

A megszűnő Igazságügyi Hivatal helyett a képzési, továbbképzési és vizsgáztatási feladatokat az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája látja el,
2017. január 1-étől változatlan formában. Kérjük a képzéseinken, továbbképzéseinken résztvevőket, valamint a vizsgára jelentkezőket, hogy ezen időpontot követően a jelentkezéskor a díjakat az Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú számlájára átutalással szíveskedjenek teljesíteni!

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: