2017. augusztus 21.
Meghívó

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

Meghívó

 

„Eljárásjogi Konferencia”

 

Az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája konferenciát szervez abból a célból, hogy a kötelező képzéseken túlmutató módon is elősegítse az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek minél magasabb színvonalú szakmai tevékenységét, valamint, hogy minden érdeklődő a folyamatban lévő jogszabályváltozásokról naprakész információkkal rendelkezzen

 

Helyszín: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar színházterme (1146 Budapest Cházár A. u. 13.)

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök)

Szervező: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

A konferenciára való jelentkezés önálló bírósági végrehajtójelöltek számára a Jogakadémia rendszerében a szokott módon érhető el. Azon végrehajtójelöltek esetében, akik részt vesznek a konferencián, a végrehajtói szakvizsgára felkészítő képzésről történt egy alkalomra szóló távolmaradást pótol a konferencia részvétel.

A konferencia más érdeklődők számára is nyitott, ám regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2017. szeptember 14. 12:00-ig az alábbi címen lehet: jogakademia@igazsagugy.gov.hu

 

 

„Eljárásjogi Konferencia”

 

Helyszín: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar színházterme (1146 Budapest Cházár A. u. 13.)

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök)

Szervező: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

9:30-10:00

Regisztráció

 

10:00-12:15

Délelőtti ülés

 

moderátor: Prof. Dr. Szabó Imre, miniszteri biztos

Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

10:00-10:15

Megnyitó

10:15-10:45

Dr. Völner Pál

parlamenti államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)

A parlamenti jogalkotás

10:45-11:15

Prof. Dr. Szabó Imre

egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem), miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája)

Az új polgári perrendtartásról szóló törvény.

 

11:15-11:45

Dr. Schadl György Ph.D

egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke

A bírósági végrehajtásról szóló törvény változásai.

 

11:45-12:15

Prof. Dr. Domokos Andrea

intézetvezető egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem)

Az új büntető eljárásjogi kódex.

 

12:15-13:00

Állófogadás

 

13:00-14:00

 

Délutáni ülés

 

13:00-13:30

Dr. habil. Imre Miklós Ph.D

intézetvezető egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

A közigazgatás új kódexei.

 

 

 


2017. augusztus 14.
Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi végrehajtójelölti képzés II. félévére

Az önálló bírósági végrehajtójelöltek végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő képzésének II. félévére augusztus 14-31. között lehet jelentkezni A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X.26.) IM rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében végrehajtói szakvizsgára az jelentkezhet, aki egy éves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett és a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.


2017. július 19.
Továbbképzési program felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek számára 2017. őszi szemeszter

A 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti továbbképzési időszak 2017. őszi szemeszterének (2017. szeptember 1. – december 31.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

 

I. 2017. szeptember 15. péntek (Balatonkenese, FOE Szakmai napok)

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: maximum 250 + 55 fő (a jelentkezések időrendi sorrendben kerülnek regisztrálásra)

A konferencia szervezője a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete. A jelentkezés módját és határidejét a FOE határozza meg.

 

1. Általános tájékoztató és összefoglaló a 2017. évi Cstv. módosításáról (2017. évi XLIX törvény)

Előadó: felkérés alatt

 

2.) Jogalkotói szándékok és indokolások a jogalkotó részéről a 2017. évi Cstv. módosításhoz (2017. évi XLIX törvény)

Előadó: dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes, IM Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály és

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

3.) Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

4.) Céltartalék nagysága és viszonya a felszámolási vagyonba nem tartozó vagyonhoz, ennek gyakorlati problémái.

Előadó: felkérés alatt

 

5.) Az értékesítésre vonatkozó szabályok változása az ebből eredő lehetséges gyakorlati problémák.

Előadó: felkérés alatt

 

 

II. 2017. november 17. péntek (Szeged)

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. november 3.

 

1.) A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a 2017. évi módosított Cstv.-ben.

Előadó: Dr. Juhász László nyugalmazott táblabíró

 

2.) Felszámolói díj számítás változásai a módosított Cstv-ben, különös tekintettel a Cstv. 49/D §. szerinti értékesítés változásaira.

Előadó: dr. Zsiga László (FOE)

 

 

3.) Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

4.) A felmentett felszámoló kötelezettségei, ezen kötelezettségek kikényszeríthetősége, lehetséges szankciók

Előadó: felkérés alatt

 

5.) A Cégközlöny jogi lektorátusához beadott pályázatokkal kapcsolatos feltételrendszer

Előadó: dr. Ribaritsné dr. Győri Enikő, osztályvezető IM Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály és

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

I. 2017. szeptember 27. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 13.

 

Adóssal szembeni követelések érvényesíthetősége a felszámolási eljárásokban, a felszámolóbiztos kifizetéssel és hitelezői besorolással kapcsolatos kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

 

II. 2017. október 18. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 4.

 

Elektronikus kapcsolattartás. Az ANYK használatának gyakorlati tapasztalatai. A keletkezet elektronikus állományok kezelése és az adatszolgáltatási kötelezettség nehézségei. A létrehozott elektronikus kommunikációs dokumentumok archiválása és irattári iratkezelési szabályok alkalmazása az elektronikus dokumentumok esetében.

Előadók: dr. Zsiga László és Tóth Szilárd

 

 

III. 2017. október 25. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 11.

 

A felszámolóbiztos környezet-, és természetvédelemmel kapcsolatos mozgástere és kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

IV. 2017. november 8. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 25.

 

A fizetésképtelenségi eljárások számviteli feladatai a kijelöléstől a törlésig.

Előadók: dr. Feketéné Földi Katalin és Tóth Szilárd

 

V. 2017. december 6. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. november 22.

 

Kommunikációs tréning. Interaktív kommunikációs gyakorlatok a fizetésképtelenségi szakemberek számára Nyilvános és tömegkommunikáció tervezése felépítése (képzett coach, fizetésképtelenségi felkészítéssel)

Előadók: Coach felkérés alatt és dr. Zsiga László vagy Tóth Szilárd

 

 

Kelt: Szeged, 2017. július 19.

 


2017. június 28.
"Jog, erkölcs, etika" Konferencia Beszámoló

2017. június 22. napján került megrendezésre Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának Dísztermében a „Jog, erkölcs, etika” konferencia a Jogakadémia szervezésében, melynek célja, hogy a kötelező képzéseken túlmutató módon is elősegítse az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek minél magasabb színvonalú szakmai tevékenységét, hogy minden érdeklődő megismerkedhessen a jog és az etika közötti komplex kapcsolat jellemzőivel. A konferencián mintegy 90 fő vett részt, akik nagy érdeklődéssel követték az előadásokat. Az előadók különböző tudományterületekről kerültek ki, valamint a résztvevők is színes skálát alkottak (felszámolóbiztosok, közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, egyetemi oktatók).

 

A délelőtti panel moderátora Prof. dr. Szabó Imre, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának irányításáért felelős miniszteri biztos volt. A konferenciát dr. Szecskó József, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.

Prof. Dr. Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára „A jogállamiság erkölcsi alapjai - legalitás versus moralitás” címmel tartott előadást. Dr. habil. Tóth Judit, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense „Szakmai etika a jogalkalmazóknál„ címmel tartott előadást.

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára „Jog és erkölcs változó kapcsolata„ című előadást tartott. Dr. habil. Birher Nándor, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola főiskolai tanára "Az igazságosság a lélek egészsége, az igazságtalanság a betegsége" (Platón, Az állam, 444d) címmel adott elő.

 

A délutáni panel első előadója Dr. Németh Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vezérigazgatója volt, aki „Etikai kérdések az igazságügyben” címmel tartott előadást. Dr. Bajzáth Orsolya, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság vezetője „A fizetésképtelenségi eljárásokat érintő jogalkotás aktuális kérdései (Cstv., EÉR), a 2017. évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai„ című előadást tartott.  A nap utolsó előadója Dr. Juhász László ny. ítélőtáblai tanácselnök volt, aki „A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a Cstv-ben” című előadást tartotta.

 

 

A konferencia megnyitója

 

A résztvevők

 

A délutáni panel

 

 

 


2017. június 20.
Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők 2017. július 04-i továbbképzésének programja

Konferencia felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők számára

a Cstv. módosításáról

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája konferenciát szervez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkező 2017. évi XLIX. törvény egyes, 2017. július 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek értelmezésével, alkalmazásával összefüggő egyes kérdések megvitatására.

Helyszín: Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097

Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont 2. terem

Időpont: 2017. július 4. 13.00-17.00

Megszerezhető kreditek száma: 4

Részvételi díj: 10.000,- Ft

Előadóink:

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes Igazságügy Minisztérium Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály

dr. Juhász László ny. táblabíró

A témához kapcsolódó előzetes kérdését kérem legkésőbb 2017. június 29. 16.00 óráig szíveskedjék jelezni a sara.judit.siket@im.gov.hu e-mail címre!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: