2017. október 07.
Felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők továbbképzése 2017. október 25.

A továbbképzés helyszíne: 1145 Budapest Róna u. 135. földszinti tárgyaló

        

A képzés kezdőidőpontja: 10.00 óra

 

Várható befejezés: 15.00 óra

 

A továbbképzés témája: A felszámolóbiztos környezet-, és természetvédelemmel kapcsolatos mozgástere és kötelezettségei.

 

Részletes tematika

 

1. A környezetvédelem szerepe a gazdaságban

2. A környezetvédelemre vonatkozó magyar szabályozás

törvények:     1995. évi LIII. tv.

2013. évi CXXII. tv.

rendeletek:     191/2014.(VII.31.) Korm.rendelet

106/1995.(IX. 8.) Korm.rendelet

12/1996.(VII.4.) KTM rendelet

6/1985.(XII.28.) OKTH rendelet

3. A Cstv. környezetvédelmi előírásai, ennek bírói gyakorlata

4. A 106/1995. (IX.8.) Korm.rendelet

 

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 


2017. október 07.
Felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők továbbképzése 2017. október 18.

 

A továbbképzés helyszíne: 1145 Budapest Róna u. 135. földszinti tárgyaló

 

A képzés kezdőidőpontja: 10.00 óra

 

Várható befejezés: 15.30 óra

 

A továbbképzés témája: Elektronikus kapcsolattartás. Az ANYK használatának gyakorlati tapasztalatai. A keletkezet elektronikus állományok kezelése és az adatszolgáltatási kötelezettség nehézségei. A létrehozott elektronikus kommunikációs dokumentumok archiválása és irattári iratkezelési szabályok alkalmazása az elektronikus dokumentumok esetében.

 

Részletes tematika

Az elektronikus kapcsolattartás módjai

Gépi feldolgozású (ÁNYK alapú azaz IPSEC-kapcsolat)

Browseres face to face típusú, hivatali kapun keresztüli kapcsolattartás.

A hivatali kapuk címe hogyan tudható meg?

Perkapuk cím nyilvántartása

Az elektronikus kapcsolattartás terjedése

Bíróságok

NAV

Pénzügyi intézmények

Kapu-rendszerek élesedése: hivatali kapuk, cégkapuk

Az elektronikus kézbesítési rendszerek jogosultság kezelése

Ügyfélkapu

Perkapu

Cégkapu

Hivatali kapu

Az elektronikus hitelesítés kérdése

AVDH- ÁNYK-val

AVDH- ÁNYK- nélkül

Mit kell elektronikusan hitelesíteni?

A számlakezelés jövője

Az e-számla fogalma és az e-számla kezelése (előállítás, kibocsátás, befogadás, archiválás)

NAV online kapcsolat kialakítás előszele

Az elektronikus dokumentum kezelés jelenlegi állapota (konzultáció)

Irat- és dokumentumkezelés (papíralapú és elektronikus dokumentumok)

Hitelesítés és megőrzés kérdései

E-irattár és hagyományos irattár kezelése

Elektronikus dokumentumkezelés csatornái

E-mail és kapcsolódó dokumentumok

Az ÁNYK használatának gyakorlati tapasztalatai (konzultáció)

Előadók: dr. Zsiga László és Tóth Szilárd


2017. szeptember 19.
Felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők továbbképzése 2017. szeptember 27.

 

 

A továbbképzés helyszíne: 1145 Budapest Róna u. 135. földszinti tárgyaló

A képzés kezdőidőpontja: 9.30 óra

Várható befejezés: 15.00 óra

A továbbképzés témája: Adóssal szembeni követelések érvényesíthetősége a felszámolási eljárásokban, a felszámolóbiztos kifizetéssel és hitelezői besorolással kapcsolatos kötelezettségei.

Részletes tematika:

  • Az adóssal szembeni követelések jellemzői, szabályozási ellentmondásai
  • Követelések és hitelezői igények sajátosságai és érvényesítésük
  • Vitatások jellemzői és elhatárolásuk
  • Hitelezői igények nyilvántartásával összefüggő kérdések
  • Hitelezői igények besorolásával kapcsolatos kérdések
  • A besorolás és kifizetés szabályozása és gyakorlati problémái
  • A biztosított hitelezővel kapcsolatos kérdések
  • A Cstv. követelésekre vonatkozó 2017. évi módosulásai
  • A hitelezők jogérvényesítési lehetőségei

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

 


2017. augusztus 21.
Meghívó

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

Meghívó

 

„Eljárásjogi Konferencia”

 

Az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája konferenciát szervez abból a célból, hogy a kötelező képzéseken túlmutató módon is elősegítse az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek minél magasabb színvonalú szakmai tevékenységét, valamint, hogy minden érdeklődő a folyamatban lévő jogszabályváltozásokról naprakész információkkal rendelkezzen

 

Helyszín: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar színházterme (1146 Budapest Cházár A. u. 13.)

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök)

Szervező: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

A konferenciára való jelentkezés önálló bírósági végrehajtójelöltek számára a Jogakadémia rendszerében a szokott módon érhető el. Azon végrehajtójelöltek esetében, akik részt vesznek a konferencián, a végrehajtói szakvizsgára felkészítő képzésről történt egy alkalomra szóló távolmaradást pótol a konferencia részvétel.

A konferencia más érdeklődők számára is nyitott, ám regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2017. szeptember 14. 12:00-ig az alábbi címen lehet: jogakademia@igazsagugy.gov.hu

 

 

„Eljárásjogi Konferencia”

 

Helyszín: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar színházterme (1146 Budapest Cházár A. u. 13.)

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök)

Szervező: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

9:30-10:00

 

Regisztráció

 

10:00-12:15

 

Délelőtti ülés

 

 

 

moderátor: Prof. Dr. Szabó Imre, miniszteri biztos

Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

10:00-10:15

 

Megnyitó

 

10:15-10:45

 

Dr. Völner Pál

parlamenti államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)

A parlamenti jogalkotás

10:45-11:15

 

Prof. Dr. Szabó Imre

egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem), miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája)

Az új polgári perrendtartásról szóló törvény.

 

11:15-11:45

 

Dr. Schadl György Ph.D

egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke

A bírósági végrehajtásról szóló törvény változásai.

 

11:45-12:15

 

Prof. Dr. Domokos Andrea

intézetvezető egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem)

Az új büntető eljárásjogi kódex.

 

12:15-13:00

 

Állófogadás

 

13:00-14:00

 

Délutáni ülés

 

13:00-13:30

 

Dr. habil. Imre Miklós Ph.D

intézetvezető egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

A közigazgatás új kódexei.

 

13:30-14:00

 

Dr. Dombi Gergely

főosztályvezető (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai.

 


2017. augusztus 14.
Megnyílt a jelentkezés a 2017. évi végrehajtójelölti képzés II. félévére

Az önálló bírósági végrehajtójelöltek végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő képzésének II. félévére augusztus 14-31. között lehet jelentkezni A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X.26.) IM rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében végrehajtói szakvizsgára az jelentkezhet, aki egy éves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett és a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: