2016. június 06.
Az új igazságügyi szakértői törvény

2016. április 16. napján fogadta el az Országgyűlés a 2016. évi XXIX. törvényt az igazságügyi szakértőkről. A Magyar Közlöny 2016. évi 64. számában jelent meg az új törvény szövege, mely az alábbi linkre kattintva olvasható:

A törvény szövegének letöltése

Az új törvény egységes szerkezetbe foglalja a korábban két külön törvényben található, igazságügyi szakértőkre vonatkozó rendelkezéseket. A törvény egyes részei különböző időpontokban lépnek hatályba, 2016. június 15. kezdettel.


2016. május 30.
Módszertani és informatikai képzés családi vagyonfelügyelők számára - 3. képzési nap

2016. május 17-20. napja között a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek munkatársai az ARE nyilvántartás informatikai rendszere által biztosított, a feladatellátást elősegítő informatikai modulok módszertani és informatikai képzésének harmadik képzési napján vettek részt.

 

A továbbképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével egyszerűsített belső képzés formájában valósult meg, így a résztvevő kormánytisztviselő kreditpontot kaphatott a továbbképzési rendszerben.

 

A harmadik képzési napon a résztvevők megismerkedhettek a vagyonfelügyelő munkáját segítő MS Office alapismeretekkel, a tananyag része volt az Adósságrendezési egyezség előkészítése és megvalósítása, valamint Konzultáció a napi gyakorlat kérdéseiben.

 

A képzésen összesen 71 kormánytisztviselő vett részt, akik a képzés nyújtotta tananyaggal, az ismeretanyag hasznosságával, a képzés minőségével és körülményeivel elégedettek voltak.

   


2016. május 25.
Az igazságügyi szakértők áprilisi jogi továbbképzései

2016 áprilisában Budapesten, Miskolcon és Veszprémben került megrendezésre jogi továbbképzés igazságügyi szakértők számára az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának szervezésében.

 

A képzések az alábbi tematika szerint zajlottak:

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.

2. A büntető eljárásjog igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

3. A polgári eljárásjog igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

4.. Hivatáserkölcs

 

A képzéseken összesen több, mint 200 fő vett részt, teljesítve ezáltal jogszabályon alapuló kötelezettségét, mely szerint kétévente minden igazságügyi szakértő köteles jogi továbbképzésen részt venni.

 

       


2016. május 12.
Módszertani és informatikai képzés családi vagyonfelügyelők számára -
2. képzési nap

2016. május 2-5. napja között megvalósult a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek kormánytisztviselői számára szervezett Módszertani és informatikai képzés második képzési napja.

A képzési nap témái:

Vagyonfelosztás és az egyezségkötés jogszabályi háttere

Az ARE rendszer vagyon összefoglalójának áttekintése

Vagyonfelosztás alaptáblái

A vagyonfelosztás és térülési javaslat előállítása xls táblázat segítségével

A képzést végző ITJump Kft. munkatársai a napi gyakorlatban használható tananyagot készítettek a résztevők számára, amely a honlapunkon keresztül vált elérhetővé.


2016. május 02.
Mediációs alapképzés pártfogó felügyelők számára

2016. április 25-27. napja között lezajlott a 60 órás mediációs alapképzés második harminc órája az Igazságügyi Hivatalban. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok kormánytisztviselői a tréning során a szakterületet meghatározó jogi, elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek. A megszerzett konfliktuskezelési és tárgyalásvezetési alapismeretek, valamint az eljárás ügyviteli feladatainak megismerése szükséges a mindennapi közvetítői tevékenység végzéséhez.

A résztvevők közül 22 fő az éves képzési tervébe felvette a tréninget, így számukra jóváírásra került 48 belső tanulmányi pont.

     


1 2

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: