Bemutatkozás

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény felhatalmazása, illetve az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján 2015. július 1-jén az Igazságügyi Hivatal keretein belül, együttműködésben a Szegedi Tudományegyetemmel megkezdte működését az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája.

A Jogakadémia egységes szemléletű szakmai és hivatás-etikai képzések biztosításával – a szétaprózott vagy éppen hiányzó képzési rendszerek helyett – olyan egységes szemléletű képzést és továbbképzést, minőségbiztosítást is garantáló országos képzési és továbbképzési centrumként hivatott működni, amely egységes szemlélettel, tudományos vizsgálatokon alapuló elméleti és gyakorlati képzésekkel kívánja támogatni az igazságszolgáltatás hatékony működését. Képzéseinek összeállítása során kiemelt hangsúlyt fektet a függetlenség, az összeférhetetlenség, a szakmai és emberi méltóság, a gondosság, a tisztesség, a tisztelet és együttműködés elveire. Képzési portfóliójának összeállítása során általános követelményként került megfogalmazásra, hogy az igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó hivatásrendek tagjai, igazságügyi szolgálatok alkalmazottai, eljárásuk során azonos szemléletű joggyakorlatot folytassanak.

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája képzéseinek, továbbképzéseinek célcsoportja:

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a fővárosi és megyei kormányhivatalok áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó családi vagyonfelügyelők, továbbá az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére szervez jogi és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzéseket. 

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: