2017. július 19.
Továbbképzési program felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek számára 2017. őszi szemeszter

A 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti továbbképzési időszak 2017. őszi szemeszterének (2017. szeptember 1. – december 31.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

 

I. 2017. szeptember 15. péntek (Balatonkenese, FOE Szakmai napok)

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: maximum 250 + 55 fő (a jelentkezések időrendi sorrendben kerülnek regisztrálásra)

A konferencia szervezője a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete. A jelentkezés módját és határidejét a FOE határozza meg.

 

1. Általános tájékoztató és összefoglaló a 2017. évi Cstv. módosításáról (2017. évi XLIX törvény)

Előadó: felkérés alatt

 

2.) Jogalkotói szándékok és indokolások a jogalkotó részéről a 2017. évi Cstv. módosításhoz (2017. évi XLIX törvény)

Előadó: dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes, IM Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály és

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

3.) Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

4.) Céltartalék nagysága és viszonya a felszámolási vagyonba nem tartozó vagyonhoz, ennek gyakorlati problémái.

Előadó: felkérés alatt

 

5.) Az értékesítésre vonatkozó szabályok változása az ebből eredő lehetséges gyakorlati problémák.

Előadó: felkérés alatt

 

 

II. 2017. november 17. péntek (Szeged)

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. november 3.

 

1.) A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a 2017. évi módosított Cstv.-ben.

Előadó: Dr. Juhász László nyugalmazott táblabíró

 

2.) Felszámolói díj számítás változásai a módosított Cstv-ben, különös tekintettel a Cstv. 49/D §. szerinti értékesítés változásaira.

Előadó: dr. Zsiga László (FOE)

 

 

3.) Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

4.) A felmentett felszámoló kötelezettségei, ezen kötelezettségek kikényszeríthetősége, lehetséges szankciók

Előadó: felkérés alatt

 

5.) A Cégközlöny jogi lektorátusához beadott pályázatokkal kapcsolatos feltételrendszer

Előadó: dr. Ribaritsné dr. Győri Enikő, osztályvezető IM Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály és

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

I. 2017. szeptember 27. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 13.

 

Adóssal szembeni követelések érvényesíthetősége a felszámolási eljárásokban, a felszámolóbiztos kifizetéssel és hitelezői besorolással kapcsolatos kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

 

II. 2017. október 18. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 4.

 

Elektronikus kapcsolattartás. Az ANYK használatának gyakorlati tapasztalatai. A keletkezet elektronikus állományok kezelése és az adatszolgáltatási kötelezettség nehézségei. A létrehozott elektronikus kommunikációs dokumentumok archiválása és irattári iratkezelési szabályok alkalmazása az elektronikus dokumentumok esetében.

Előadók: dr. Zsiga László és Tóth Szilárd

 

 

III. 2017. október 25. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 11.

 

A felszámolóbiztos környezet-, és természetvédelemmel kapcsolatos mozgástere és kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

IV. 2017. november 8. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 25.

 

A fizetésképtelenségi eljárások számviteli feladatai a kijelöléstől a törlésig.

Előadók: dr. Feketéné Földi Katalin és Tóth Szilárd

 

V. 2017. december 6. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. november 22.

 

Kommunikációs tréning. Interaktív kommunikációs gyakorlatok a fizetésképtelenségi szakemberek számára Nyilvános és tömegkommunikáció tervezése felépítése (képzett coach, fizetésképtelenségi felkészítéssel)

Előadók: Coach felkérés alatt és dr. Zsiga László vagy Tóth Szilárd

 

 

Kelt: Szeged, 2017. július 19.

 


2017. június 28.
"Jog, erkölcs, etika" Konferencia Beszámoló

2017. június 22. napján került megrendezésre Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának Dísztermében a „Jog, erkölcs, etika” konferencia a Jogakadémia szervezésében, melynek célja, hogy a kötelező képzéseken túlmutató módon is elősegítse az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek minél magasabb színvonalú szakmai tevékenységét, hogy minden érdeklődő megismerkedhessen a jog és az etika közötti komplex kapcsolat jellemzőivel. A konferencián mintegy 90 fő vett részt, akik nagy érdeklődéssel követték az előadásokat. Az előadók különböző tudományterületekről kerültek ki, valamint a résztvevők is színes skálát alkottak (felszámolóbiztosok, közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, egyetemi oktatók).

 

A délelőtti panel moderátora Prof. dr. Szabó Imre, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának irányításáért felelős miniszteri biztos volt. A konferenciát dr. Szecskó József, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.

Prof. Dr. Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára „A jogállamiság erkölcsi alapjai - legalitás versus moralitás” címmel tartott előadást. Dr. habil. Tóth Judit, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense „Szakmai etika a jogalkalmazóknál„ címmel tartott előadást.

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára „Jog és erkölcs változó kapcsolata„ című előadást tartott. Dr. habil. Birher Nándor, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola főiskolai tanára "Az igazságosság a lélek egészsége, az igazságtalanság a betegsége" (Platón, Az állam, 444d) címmel adott elő.

 

A délutáni panel első előadója Dr. Németh Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vezérigazgatója volt, aki „Etikai kérdések az igazságügyben” címmel tartott előadást. Dr. Bajzáth Orsolya, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság vezetője „A fizetésképtelenségi eljárásokat érintő jogalkotás aktuális kérdései (Cstv., EÉR), a 2017. évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai„ című előadást tartott.  A nap utolsó előadója Dr. Juhász László ny. ítélőtáblai tanácselnök volt, aki „A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a Cstv-ben” című előadást tartotta.

 

 

A konferencia megnyitója

 

A résztvevők

 

A délutáni panel

 

 

 


2017. június 20.
Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők 2017. július 04-i továbbképzésének programja

Konferencia felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők számára

a Cstv. módosításáról

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája konferenciát szervez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkező 2017. évi XLIX. törvény egyes, 2017. július 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek értelmezésével, alkalmazásával összefüggő egyes kérdések megvitatására.

Helyszín: Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097

Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpont 2. terem

Időpont: 2017. július 4. 13.00-17.00

Megszerezhető kreditek száma: 4

Részvételi díj: 10.000,- Ft

Előadóink:

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes Igazságügy Minisztérium Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály

dr. Juhász László ny. táblabíró

A témához kapcsolódó előzetes kérdését kérem legkésőbb 2017. június 29. 16.00 óráig szíveskedjék jelezni a sara.judit.siket@im.gov.hu e-mail címre!


2017. május 31.
"Jog, erkölcs, etika" Konferencia Meghívó

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

Meghívó

 

„Jog, erkölcs, etika”

 

Az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája konferenciát szervez abból a célból, hogy a kötelező képzéseken túlmutató módon is elősegítse az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek minél magasabb színvonalú szakmai tevékenységét, valamint, hogy minden érdeklődő megismerkedhessen a jog és az etika közötti komplex kapcsolat jellemzőivel.

 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Díszterem (Szeged Dugonics tér 13.)

Időpont: 2017. június 22. (csütörtök)

Szervező: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

A konferenciára való jelentkezés felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők számára a Jogakadémia rendszerében a szokott módon érhető el, a megszerezhető kreditek száma 8 (nyolc).

A konferencia más érdeklődők számára is nyitott, ám regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2017. június 15. 12:00-ig az alábbi címen lehet: jogakademia@igazsagugy.gov.hu

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

 

„Jog, erkölcs, etika”

Konferencia

 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Díszterem (Szeged Dugonics tér 13.)

Időpont: 2017. június 22. (csütörtök)

Szervező: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

9:30-10:00

Regisztráció

 

10:00-11:55

Délelőtti ülés

 

moderátor: Prof. dr. Szabó Imre, miniszteri biztos

Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája

 

10:00-10:15

Megnyitó

 

Dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár

Igazságügyi Minisztérium

 

10:15-10:40

Prof. Dr. Gyenge Zoltán, egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

A jogállamiság erkölcsi alapjai - legalitás versus moralitás

 

10:40-11:05

Dr. habil. Tóth Judit, tanszékvezető egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai etika a jogalkalmazóknál

 

11:05-11:30

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Károli Gáspár Református Egyetem

Jog és erkölcs változó kapcsolata

 

11:30-11:55

Dr. habil. Birher Nándor, főiskolai tanár

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

"Az igazságosság a lélek egészsége, az igazságtalanság a betegsége" (Platón, Az állam, 444d)

11:55-12:45

Állófogadás

 

12:45-15:30

Délutáni ülés

 

12:45-13:10

Dr. Németh Gabriella, OFFI, vezérigazgató

Etikai kérdések az igazságügyben

 

13:10-14:00

Dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A fizetésképtelenségi eljárásokat érintő jogalkotás aktuális kérdései (Cstv., EÉR), a 2017. évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai

 

14:00-15:30

Dr. Juhász László ny. ítélőtáblai tanácselnök

A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a Cstv-ben

 

15:30

Zárszó

 

 


2017. május 30.
Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők 2017. június 1-i továbbképzése

Gyakorlati képzés

 

Időpont: 2017. június 1. (csütörtök) 9.30-15.30

 

Helyszín: 1145 Budapest, Róna u. 135. földszinti tárgyaló

Megszerezhető kreditek száma: 4 (négy)

 

I. Az értékesítés hatékonyság-javításának módszertani lehetőségei,
EÉR fejlesztési tervei

Előadó: Tóth Szilárd

 

II. EÉR – az elektronikus értékesítési felület használata, leggyakoribb értékesítői hibák

Előadó:  Szőke Mónika

             Barnóczky Tamás

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: