Képzéseink .:. Áldozatsegítési szakterület

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Képzési program 2017. tavasz


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése alapján a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, tisztviselő és ügykezelő (továbbiakban: jelentkező) a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.

 

Az ügyviteli vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Az Igazságügyi Minisztérium évente egy vagy két alkalommal szervez vizsgára felkészítő szakmai oktatást (továbbiakban: képzés) és vizsgát.

 

Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, – figyelembe véve a jelentkezők számát és a képzés időpontját – és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

 

vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni, a vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

 

Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:

 1. áldozatsegítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
 2. áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai,
 3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a közigazgatási eljárási jog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a polgári jog, a polgári eljárási jog, az egészségügyi jog, a társadalombiztosítási jog és a szociális jog főbb szabályai,
 4. büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,
 5. bűnmegelőzési, kriminológiai és viktimológiai alapismeretek,
 6. bűncselekmény után bekövetkező trauma és annak kezelési módja,
 7. hajléktalanellátás alapismeretei,
 8. családsegítő központok szerepe, feladatai,
 9. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
 10. magyar szociálpolitika rendszere, szociális munka alapismeretek,
 11. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
 12. egészségügyi és a társadalombiztosítási ellátórendszerre vonatkozó alapismeretek,
 13. önkormányzati ellátások és szolgáltatások,
 14. ügyviteli és iratkezelési szabályok,
 15. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
 16. jogi segítségnyújtást végző szervezet és feladatai, a jogi segítségnyújtás rendszere és formái.

 

Az ügykezelők a kinevező által az a)-p) pontban felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

 

A vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

 

Amennyiben a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

 

 

Jelentkezés (képzés, vizsga)

 

A képzésre,  ügyviteli vizsgára jelentkezés: a tisztviselő - munkáltatójával egyeztetve -  egyénileg regisztrál a Jogakadémia honlapján, bejelentkezését követően jelentkezik a választott képzésre/képzésekre vagy az ügyviteli vizsgára is. A jelentkezési határidő: 2017. március 1. és március 24. között. 

 

A képzések és továbbképzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső továbbképzésként is nyilvántartásba kerülnek, az eljárás jelenleg egyes képzéseknél még folyamatban van. Amennyiben a tisztviselő tanulmányi pontot is szeretne, a képzést fel kell vetetnie a képzési tervébe, és az NKE VTKI honlapján jelentkeznie kell a meghirdetett eseményre. A belső képzésre való jelentkezési határidő a képzést megelőző nap.

 

 A képzéseink címe:

Áldozatsegítési ügyviteli felkészítő képzés I. modul: Áldozatsegítés, az áldozati jogok 

 

A képzés főbb tárgyai:
Az áldozatsegítés
Áldozatsegítési jog
Érzelmi támogatás az áldozatok részére, az egyéni szükségletek felmérése       
Bűnmegelőzési ismeretek, másodlagos áldozattá válás megelőzése

 

A továbbképzési képzési rendszerben a program nyilvántartási száma: PM-2062-1512-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 5 pont

 

Áldozatsegítési ügyviteli felkészítő képzés II. modul: Áldozatvédelem, a sértetti jogok

 

A képzés főbb tárgyai:
Áldozatvédelem, a rendőrség áldozatvédelmi feladatai
Sértetti jogok 
Gyermeki jogok, gyermekbántalmazás; Kapcsolati erőszak
Szociális jog

 

A továbbképzési képzési rendszerben a program nyilvántartási száma: PM-2063-1512-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 5 pont

 

Áldozatsegítési feladatokat ellátó személyek módszertani továbbképzése - esetmegbeszélés

 

A továbbképzési képzési rendszerben a program nyilvántartási száma: PM-2273-1703-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 8 pont

 

A szakterület képzései, továbbképzései „régiós” szinten kerülnek megszervezésre, az előzetes igények minél teljesebb figyelembevételével, az egyes képzési helyszínekre az alábbi beosztás szerint várjuk a tisztviselőket:

 

képzési helyszín  megye/főváros
Budapest Baranya megye
  Budapest Főváros
  Jász-Nagykun-Szolnok megye
  Komárom-Esztergom megye
  Nógrád megye
  Pest megye
  Tolna megye
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén megye
  Hajdú-Bihar megye
  Heves megye
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szeged Bács-Kiskun megye
  Békés megye
  Csongrád megye
Veszprém Fejér megye
  Győr-Moson-Sopron megye
  Somogy megye
  Vas megye
  Veszprém megye

 

A képzés és a vizsga díja

A képzés és a vizsga a jelentkező számára ingyenes.

 

Az ügyviteli vizsga halasztásának szabályai

A munkáltató a munkakörre előírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

A vizsga elhalasztására csak abban az esetben van lehetőség, ha a jelentkező vizsgakötelezettségét határidőben teljesíteni tudja.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

 

 

 

Képzési program 2017. tavasz


 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  I. MODUL: ÁLDOZATSEGÍTÉS, AZ ÁLDOZATI JOGOK 1*8 óra

 

2017. április 18.   3530 Miskolc, Meggyesalja út 12., BAZ Megyei Kormányhivatal épülete, IV. emeleti terem

Létszám: 100 fő

 

2017. április 19.   1056 Budapest, Váci utca 62-64. "Új Városháza" épülete, II. emeleti Díszterem

Létszám: 150 fő

 

2017. április 20.   8200 Veszprém, Kistó u. 1., Veszprém Megyei Kormányhivatal épülete,  nagyterem

Létszám: 80 fő

 

2017. április 21.   6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Csongrád Megyei Kormányhivatal épülete, földszinti Csongrád terem

Létszám: 50 fő

 

Jelentkezhetnek: az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

A képések időtartama: 9:30-16:45

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2062-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont


 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  II. MODUL: ÁLDOZATVÉDELEM, A SÉRTETTI JOGOK 1*8 óra

 

2017. május 2. 

3530 Miskolc, Meggyesalja út 12., BAZ Megyei Kormányhivatal épülete, IV. emeleti terem   

Létszám: 100 fő

 

2017. május 3.   

1056 Budapest, Váci utca 62-64. "Új Városháza" épülete, II. emeleti Díszterem

Létszám: 150 fő

 

2017. május 4.   

8200 Veszprém, Kistó u. 1., Veszprém Megyei Kormányhivatal épülete,  nagyterem

Létszám: 80 fő

 

2017. május 5.   6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Csongrád Megyei Kormányhivatal épülete, földszinti Csongrád terem

Létszám: 50 fő

 

Jelentkezhetnek: az áldozatsegítési szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

A képések időtartama: 9:30-16:45

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2063-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont

 

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE - ESETMEGBESZÉLÉS 1*8 óra

 

2017. június 26. 

3530 Miskolc, Meggyesalja út 12., BAZ Megyei Kormányhivatal épülete, IV. emeleti terem        

Létszám: 100 fő

 

2017. június 27.   

1056 Budapest, Váci utca 62-64. "Új Városháza" épülete, II. emeleti Díszterem

Létszám: 150 fő

 

2017. június 28. 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Veszprém Megyei Kormányhivatal épülete,  Lasztovicza terem

Létszám: 80 fő

 

2017. június 29.   6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Csongrád Megyei Kormányhivatal épülete, földszinti Csongrád terem

Létszám: 50 fő

 

Jelentkezhetnek: áldozatsegítési feladatokat ellátó személyek

A képések időtartama: 9:30-16:45

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2273-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 8 pont

 

ÁLDOZATSEGÍTÉSI ÜGYVITELI VIZSGA

 

2017. október 04., 1145 Budapest Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium 

Létszám: 40

 

2017. október 11., 1145 Budapest Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium 

Létszám: 40

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat:

 

Piukovics Éva

képzési szakreferens

Tel: +36 (62) 795 096; +36 (70) 685 3704

E-mail: eva.piukovics@im.gov.hu

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: