Képzéseink .:. Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők

Általános információk

Jelentkezés (képzés)

A képzés/vizsga díj befizetésének eljárási rendje

Képzési program 2016. ősz

Képzési program 2017. tavasz

Képzési program 2017. ősz

Képzési program 2018.

Képzési program 2019.


Általános információk

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 

A fizetésképtelenségi eljárások hatékony és eredményes lefolytatása érdekében szükséges, hogy az eljárások lefolytatásában professzionális, szakmailag felkészült szakemberek működjenek közre. Ennek érdekében a Cstv. 2014. március 15. napjától hatályos 27/C. § (1a) bekezdése a felszámoló szervezetek által foglalkoztatott felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek számára szakmai továbbképzési kötelezettséget ír elő. A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól a nemzeti fejlesztési miniszter 29/2016. (VII.28.) NFM rendelete tartalmaz rendelkezéseket, amely 2016. július 31–én lépett hatályba. A rendelet szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban a következő hivatkozáson: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196782.325204.

 

TOVÁBBKÉPZÉSÉRT FELELŐS SZERV

A szakmai továbbképzés megszervezése és lebonyolítása, a továbbképzési program jóváhagyása a hivatkozott miniszteri rendeletben foglaltak alapján az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának feladata.

 

TOVÁBBKÉPZÉSI IDŐSZAK

A szakmai továbbképzésre tavaszi és őszi szemeszteri rendszerben kerül sor, az első szemeszter 2016. szeptember 1-jétől december 15-ig tart, melynek programja a Jogakadémia internetes honlapján érhető el (http://jogakademia.gov.hu/).

 

A TOVÁBBKÉPZÉS LEBONYOLÍTÁSA

A továbbképzés lebonyolítása kreditrendszerben történik. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak során 40 kreditpont megszerzése szükséges akként, hogy a továbbképzési időszak első évében legalább 16 kreditpontot kell megszerezni. Az egyes szemeszterekre vonatkozó továbbképzési programok tartalmaznak általános szakmai ismeretek átadását célzó előadásokat, valamint olyan kisebb létszámú csoportos továbbképzési lehetőségeket, amelyek az egyes szakmai követelmények elmélyítését célozzák.

 

 

 

Jelentkezés (képzés)

JELENTKEZÉS A TOVÁBBKÉPZÉSRE, REGISZTRÁCIÓ

A szakmai továbbképzésekre a jelentkezés a Jogakadémia internetes felületén a képzésszervezés támogató informatikai rendszer útján történhet. Első alkalommal történő jelentkezéskor mellékelni kell a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését igazoló okmány másolatát.

 

Az első jelentkezést megelőzően a Jogakadémia internetes felületén regisztráció szükséges, amelynek lépései a következők:

1. Lépjen be az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémia honlapjára a jogakademia.gov.hu címen

2. A megjelenő felület jobb oldalán kattintson a "Regisztráció" hivatkozásra.

3. Töltse ki az adatlapot és töltse fel a végzettséget tanúsító okmányt.

4. Az adatlap kitöltése végén kattintson a "Regisztráció" gombra

5. Amennyiben a regisztráció sikeres, visszajelzést kap ugyancsak ezen a felületen.

6. A sikeres regisztrációról - az adatlap kitöltése során megadott e-mail címre is érkezik üzenet, ami tartalmazza a regisztráció alkalmával rögzített adatait valamint a "Bejelentkezés"-hez szükséges felhasználó nevet/azonosítót (10 jegyű betűkombináció).

7. A visszaigazoló és egyben a regisztráció véglegesítésére szolgáló email végén található linkre kattintással aktiválható a regisztráció, kizárólag abban az esetben, ha feltöltik a kért dokumentumot. Ezzel zárul le a regisztrációs folyamat.

8. Az e-mailben kapott felhasználónév/azonosító és a regisztráció során - az Ön által megadott - jelszó segítségével beléphet a Jogakadémia honlapjára („Bejelentkezés”) és a "Jelentkezés" hivatkozásra kattintva jelentkezhet az Ön által választott továbbképzésekre. A jelentkezés feltétele a továbbképzés költségének befizetését igazoló csekkszelvény feltöltése.

9. A jelentkezésről azonnali visszajelzést kap a "Jelentkezés" felületen illetve az Ön által megadott e-mail címen.

 

Az egyes továbbképzésekre történő jelentkezéskor mellékelni kell a részvételi díj befizetését igazoló, a fizetési számlája megterhelését tartalmazó kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, illetve annak másolatát.

 

 

A képzés/vizsga díj befizetésének eljárási rendje

 

SZAKMAI PROGRAM DÍJÁNAK BEFIZETÉSE

A szakmai program díjának befizetésére a következők az irányadók:

A díjat az Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú számlájára átutalással kérjük teljesíteni. A díj utalásakor a közlemény rovatban fel kell tüntetni- a jelentkező nevét,- a regisztráció során kapott azonosító kódját,- a továbbképzés időpontját, a díjbekérő bizonylat számát (ld. a díjbekérőn).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentkezése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a visszaigazolás mellékleteként megküldött díjbekérőn megjelölt összeget befizette. A tényleges befizetés beérkezését követően, amennyiben számlát igényelt, a díjbekérő szerint történik a számla kiállítása és megküldése a jelentkező részére. Kérjük, hogy a díj befizetéséről szóló igazolást vagy annak másolatát a továbbképzésen a Jogakadémia munkatársának szíveskedjék átadni. Tájékoztatjuk, hogy késedelmes befizetés esetén nem áll módunkban biztosítani a továbbképzésen való részvételt. Amennyiben a befizetéssel, számlázassal kapcsolatos kérdés adódna, az illetékes munkatárs elérhetősége:

Oláh Lászlóné

laszlone.olah@im.gov.hu

06-1-896-5988

 

Képzési program 2016. ősz

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

2016. őszi szemeszter

 

A 2016-augusztus 1. és 2018. július 31. közötti továbbképzési időszak 2016. őszi szemeszterének továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAP

 

I. 2016 szeptember 2. péntek (FOE Szakmai nap, Siófok) Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,-Ft

Jelentkezés határideje: 2016. augusztus 22.

 

 1. Legfrissebb Kúriai és ítélőtáblai döntések ismertetése és konzultáció

Előadó(k): Dr. Csőke Andrea, Dr. Török Judit (Kúria), Dr. Juhász László
Előadás időtartama: 2 óra

 

 1. Az új PTK hitelbiztosítéki nyilvántartásának tapasztalatai, a biztosított hitelezők igényének besorolására, kielégítésére vonatkozó új szabályozás értelmezése. Konzultáció.

Előadó(k): Dr. Bodzási Balázs, Dr. Tóth Ádám (MOKK), bíróságok képviselői, FOE
Előadás időtartama: 2 óra

 

 1. A felszámoló cégek adatszolgáltatási tapasztalatai és az elektronikus értékesítési rendszer tovább fejlesztésének iránya

Előadó(k): FNJ
Előadás időtartama: 1,5 óra

 

II. 2016 november 4. péntek (Gödöllő) Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,-.Ft

Jelentkezés határideje: 2016. október 10.

 

 1. A NAV kettős szerepe (mint hitelező, és mint hatóság), ennek ellentmondásai, az ez ügyben született bírósági döntések.

Javasolt előadó(k): Hodnik Ákos, Bíróság, FOE
Előadás időtartama: 1,5 óra

 

 1. Költségelszámolások, esedékesség Cstv 57.§(1), különös tekintettel a Cstv. 49/D.§-a szerinti költségekre.

Javasolt előadó(k): Bíróság, NAV, FOE
Előadás időtartama: 1,5 óra

 1. A csoportos létszámleépítés kérdései az Európai Bíróság újabb ítéleteiben.

Javasolt előadó(k): Dr Ferge Zsigmond
Előadás időtartama: 1,5 óra

 

 1. Az elektronikus értékesítés tapasztalatai, javaslatok a korszerűsítésre. (EÉR)

Javasolt előadó(k): NFM, IM, Cégközlöny szerkesztőség, FOE

Előadás időtartama: 1,5 óra

 

Tartalék témakör

 

 1. Elektronikus bírósági ügyintézés kezdeti tapasztalatai

Javasolt előadó(k): Dr. Kocsi Balázs, FOE delegált
Előadás időtartama: 1,5 óra

 

 1. Egyesületek, alapítványok megszüntetésének gyakorlata, felszámolói szemmel

Javasolt előadó(k): Dr. Kovács László Szent István Egyetem
Előadás időtartama: 1,5 óra

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

I. 2016. szeptember 13. 9.30-16.00 (6*45 perc) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

 

Az elektronikus kapcsolattartás és annak az iratkezelésre gyakorolt hatása

 

Képzés célja: A felszámolóbiztosok számára nyújt tevékenységük folytatásához fontos ismereteket. Az elektronikus kapcsolattartásban megjelennek az első olyan iratok, amelyek eredeti példánya csak elektronikus formában létezik. Minden szervezetnek újra kell gondolni az iratkezelés folyamatát és annak munkaszervezési és biztonsági vetületeit. Fel kell készülni az elektronikus számlák kiállítására és befogadására, át kell tekinteni az elektronikus kapcsolattartásra felépített kézbesítési csatornák ésszerű kiépítettségét és szükség esetén azok korrekcióját el kell végezni, összehangolva az iratkezelés folyamatával (milyen perkapukat és hogyan használ a szervezet). A kialakított struktúra megfelelő-e a szervezet méretének és szervezeti munkamegosztásának. A képzés részben elméleti alapokat ad ehhez a munkához, részben pedig a kis csoportban áttekinti ezek gyakorlati megvalósítását, példák alapján. A példákat részben az oktatók, részben a hallgatók biztosítják.

Képzés helyszíne: Igazságügyi Hivatal, 1145 Budapest Róna u. 135.

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2016. augusztus 22.

A képzés előadója(i): Dr. Juhász László, Tóth Szilárd

A jelentkezőnek kell biztosítani: Ügyfélkapu azonosítója, saját szervezet perkapu felépítés vázlata, aki rendelkezik elektronikus aláíró kártyával az hozza magával a kártyát és kártyaolvasót. Saját laptop engedélyezett.

 

Az oktatás tematikája:

 1. Elektronikus iratkezelés és az elektronikus számla kezelésének jogszabályi háttere

 

 1. A digitális átalakulás munkaszervezési és infrastrukturális hatása a felszámoló szervezetek működésére
  1. A felszámoló szervezetek elektronikus irattárainak kialakítása, biztonsági kérdései, felkészülés ez elektronikus irattárak kialakítására használatára.
  2. Az elektronikus kommunikáció hatása az adminisztrációs feladatok centralizálási kényszerére (adatszolgáltatás, de hogyan).
  3. Az elektronikus számla befogadásának infrastrukturális kérdései.
  4. Az elektronikus számla kibocsátásra való felkészülés.
  5. A felszámoló biztos és szervezeti vezető hogyan ismerheti fel, hogy nincs biztonságban.

 

 1. A perkapu rendszer kiépítési struktúrájának felülvizsgálata
 1. Milyen szervezeti struktúrában milyen ügyfélkapu és perkapu struktúrát érdemes felépíteni?
 2. Az oktató példáinak bemutatása.
 3. A hallgatók által hozott struktúra előnyeinek és hátrányainak vizsgálata.
 1. Elektronikus aláírási problémák a gyakorlatban
 1. Elektronikus aláírások típusai AVDH és a személyhez kötött aláírások (e-szignó, mokka, e-személyi igazolvány).
 2. Ki milyen módon ír alá, melyik aláírástípust használja?
 3. Melyik aláírás mikor célravezető (AVDH, PDF, E-akta)?

 

II. 2016. október 26. 9.30-16.00 (6*45 perc) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

 

A felszámolási eljárás jogszabályi és módszertani áttekintése a kijelöléstől, a törlésig.

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

 

Képzés célja: A felszámolóbiztosok számára nyújt egy olyan folyamat szemléletű áttekintést és változáskövetést, amely kivételesen nem egy-egy elemét ragadja ki a folyamatnak, vagy változásoknak. A képzés megpróbál egy (a képzés pillanatában) hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő eljárást és annak feladatait végignézni, és kiemelni a hangsúlyosabb, vagy frissen változott elemeket, részeket. Felhívja a figyelmet a módszertanilag kiemelt jelentőségű eseményekre, folyamatokra, ismertetve néhány példát és a bírói gyakorlatot. A képzés során az oktatók lehetőséget biztosítanak az egyes felmerült kérdések konzultatív módon való megvitatására. A képzés abban nyújt alapvetően újat, hogy a felszámolási eljárás teljes áttekintését próbálja egy folyamat szemléleti elv mentén feldolgozni és nem egy esemény végtelenül precíz boncolgatásába kezd. A súlyponti kérdésekhez igyekszik módszertani kapaszkodókat adni.

Képzés helyszíne: Igazságügyi Hivatal, 1145 Budapest Róna u. 135.

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2016. szeptember 26.

A képzés előadója(i): Dr. Juhász László, dr. Zsiga László

A jelentkezőnek kell biztosítani: Ügyfélkapu azonosítója, saját szervezet perkapu felépítés vázlata, aki rendelkezik elektronikus aláíró kártyával az hozza magával a kártyát és kártyaolvasót. Saját laptop engedélyezett.

 

Az oktatás tematikája:

 1. Jogszabályi környezet változásainak áttekintése

 

 1. A felszámoló feladatai a kijelöléstől a hitelezői gyűlésig
 1. Az adós cég vagyoni helyzetének felmérésének módszertana.
 2. Hitelezői igények feldolgozásának, besorolásának, visszaigazolásának módszertani gyakorlati kérdései.
 3. A felszámolási ütem, és költségterv kialakításának jelentősége és módszertana.
 4. A hitelezői gyűlés és egyezségi tárgyalás előkészítésének levezetésének módszertana. Gyakorlati problémák.

 

 1. Feladatok és folyamatok a hitelezői gyűléstől a közbenső mérlegig
 1. A felszámolási vagyon, ennek értékesítési módszertana, a követelések behajtása.
 2. Az eljárás közbeni vagyonfelosztás anomáliái, nehézségei.

 

 1. Köszbenső mérlegtől az eljárás zárásáig
 1. Kifogások módszer és lélektana.
 2. Vagyon természetbeni felosztási kényszere, az értékesítési technikák csődje (vagy nem?).
 3. Kommunikáció a Törvényszékekkel.

 

III. 2016. november 21. 9.30-16.00 (6*45 perc) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

 

Az EÉR (elektronikus értékesítési rendszer) fejlesztési újdonságai és az értékesítés hatékonyságának módszertani lehetőségei

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

 

Képzés célja: A felszámolóbiztosok és asszisztenseik számára vagyonértékesítési tevékenységében nyújt gyakorlati segítséget a képzés. A képzés bemutatja a 2016. év második felében a képzés időpontjáig megvalósított, vagy év végéig megvalósításra kerülő fejlesztéseket. A képzés során az EÉR felületén megjelent hirdetések közül random módon kiválasztott hirdetések több szempont alapján történő elemzésével vizsgálják a résztvevők az értékesítés hatékonyságának növelési lehetőségeit. A képzés módszertani segítséget nyújt a tétel adatok összeállításához, a feltöltésre kerülő mellékletek dokumentumok összeállításához.

Gyakorlati és módszertani segítséget nyújt a felszámolóbiztosok és asszisztensek számára, hogy a feladott hirdetmények kereshetősége, látogatottsága hogyan növelhető a hirdetmény szerkesztésével. Végig vezeti a résztvevőket a teljes értékesítési eljárás egyes szakaszain vizsgálva azt, hogy mely eljárási szakaszban melyek a leggyakoribb buktatók.

Képzés helyszíne: Igazságügyi Hivatal, 1145 Budapest Róna u. 135.

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2016. október 21.

A képzés előadója(i): Tóth Szilárd, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megjelölt személy.

A jelentkezőnek kell biztosítani: Ügyfélkapu azonosítója, saját szervezet perkapu felépítés vázlata, aki rendelkezik elektronikus aláíró kártyával az hozza magával a kártyát és kártyaolvasót. Saját laptop engedélyezett.

 

Az oktatás tematikája:

 1. A 2016. évi verzió váltások során megvalósult fejlesztések és a várhatóan megvalósuló fejlesztések

 

 1. Az EÉR felületen 2016. év őszén feladott hirdetések módszertani elemzése
 1. Jogszabályi megfelelőség elemzése.
 2. A vevő oldali kereshetőség tudatos hirdetői támogatása a hirdetés összeállítása tükrében (lehet a legjobb felületen is kereshetetlen hirdetést feladni).
 3. Az értékesíthetőség elemzése a nem reprezentatív minta alapján.
 4. Hirdetmény sablon készítés közösen a gyakorlatban.

 

 1. A hirdetési tételek összeállításának gyakorlati módszertana

(Mi alapján állítsam össze a tételcsoportokat, hogyan növeljem a kereshetőségét a vagyontárgynak? Mit lát mindebből a potenciális vevő?)

 

 1. Mellékletek, csatolmányok összeállításának szempontjai

(Legyen-e ingyenes dokumentáció, vagy csak tenderfüzet? A letölthető anyagokkal káoszt, vagy támogatást nyújtunk-e a vevőnek a döntéshez?)

 

 1. Az értékesítés eljárási szakaszainak buktatói

 

 1. Konzultáció az értékesítési tapasztalatokról fejlesztési javaslatok összegyűjtése

 

 

Képzési program 2017. tavasz

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM
FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

2017. tavaszi szemeszter

 

A 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti továbbképzési időszak 2017. tavaszi szemeszterének (2017. január 1. – június 30.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

 

I. 2017. március 10. péntek (Szeged) Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. február 24.

 

1. A Ptk. franciakulcsa. 3 éves a bizalmi vagyonkezelés: Hogyan alkalmazhatjuk a bizalmi vagyonkezelést az üzleti életben? Van-e helye a fizetésképtelenségi eljárások során?

dr. Magyar Csaba igazgatósági tag, okleveles adószakértő, Primus Trust Zrt.

 

2. A 2018. január 1. napjától hatályba lépő új Polgári perrendtartási törvény fontosabb elemeinek gyakorlat-orientált ismertetése

Prof. dr. Szabó Imre Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája vezetője

 

3. Bírói tapasztalatok a kényszertörlési eljárások során

A Szegedi Törvényszék bírája (felkérés alatt)

 

4. A Cégközlöny jogi lektorátusához beadott pályázatokkal kapcsolatos feltételrendszer

dr. Ribaritsné dr. Győri Enikő, osztályvezető Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály

Moderátor: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

5. Az egyesületek, alapítványok végelszámolásával, kényszer-végelszámolásával és felszámolásával kapcsolatos jogalkalmazási kérdések

dr. Faller Beatrix Renáta, törvényszéki bírósági titkár (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

dr. Magyari Csilla, törvényszéki bírósági titkár (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

Konzultáns: dr. Réczey Katalin, törvényszéki csoportvezető bíró (Gazdasági Kollégium, Civil Szervezetek Ügyeiben Eljáró Nemperes Csoport)

dr. Illésné dr. Antal Ildikó, törvényszéki bíró (Gazdasági Kollégium, Csőd- és Felszámolási Csoport)

Jogesetek ismertetése és előadó a FOE részéről: Filip György

Moderátor: dr. Kovács László (SZIE)

 

II. 2017 május 12. péntek (Budapest) Megszerezhető kredit: 12 (tizenkettő)

Létszám: nem korlátozott

INSOL Europe Eastern European Countries’ Committee Conference

„Winding up of (assetless) companiues in Central-Eastern Europe – The reality show”

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

I. 2017. március 22. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. március 15.

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

A felszámolói díj számításának módszertana.

 • A felszámolói díj meghatározásának jogalkotói szándéka és ellentmondásai
 • Jogszabályi háttér értelmezése
 • A díjszámítás vetítési alapjának, összegének és fedezetének időbeni változásai
 • A különféle eljárási szabályok szerinti díjak érvényesíthetősége és ezek összefüggései
 • Gyakorlati sablonok kialakítása, alkalmazhatósága

Előadók: dr. Zsiga László, dr. Juhász László (Tóth Szilárd)

 

II. 2017. április 19. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. április 12.

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

A fizetésképtelenségi eljárások számviteli feladatai.

 • Számviteli törvény vonatkozó előírásai, ajogszabályi környezet,
 • Nyitó-, közbenső- és zárómérleggel kapcsolatos teendők
 • Az eljárások követelés-nyilvántartása
 • Vagyonelemek nyilvántartása
 • Adatszolgáltatási kötelezettség

Előadók: felkérés alatt Ducsai Piroska, Tóth Szilárd

 

III. 2017. június 1. (csütörtök) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. május 25.

 

(Nagyszámú érdeklődés esetén további képzési napok kerülhetnek megszervezésre.)

Az elektronikus értékesítés folyamata.

 • A hirdetmények felépítése
 • vagyontárgyak értékesíthetőségét segítő keresési szempontok tudatos felépítése a hirdetés feladás során
 • Az értékesítési eljárások folyamat-szemléletű újragondolása

Előadók: dr. Bajzáth Orsolya, Tóth Szilárd

 

 

Képzési program 2017. ősz

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM
FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

 

2017. őszi szemeszter

 

A 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti továbbképzési időszak 2017. őszi szemeszterének (2017. szeptember 1. – december 31.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

 

I. 2017. szeptember 15. péntek (Balatonkenese, FOE Szakmai napok)

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: maximum 250 + 55 fő (a jelentkezések időrendi sorrendben kerülnek regisztrálásra)

A konferencia szervezője a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Eygesülete. A jelentkezés módját és határidejét a FOE határozza meg.

 

1. Általános tájékoztató és összefoglaló a 2017. évi Cstv. módosításáról (2017. évi XLIX törvény)

Előadó: felkérés alatt

 

2.) Jogalkotói szándékok és indokolások a jogalkotó részéről a 2017. évi Cstv. módosításhoz (2017. évi XLIX törvény)

Előadó: dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes, IM Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály és

dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

3.) Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

4.) Céltartalék nagysága és viszonya a felszámolási vagyonba nem tartozó vagyonhoz, ennek gyakorlati problémái.

Előadó: felkérés alatt

 

5.) Az értékesítésre vonatkozó szabályok változása az ebből eredő lehetséges gyakorlati problémák.

Előadó: felkérés alatt

 

 

II. 2017. november 17. péntek (Szeged)

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. november 3.

 

1.) A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a 2017. évi módosított Cstv.-ben.

Előadó: Dr. Juhász László nyugalmazott táblabíró

 

2.) Felszámolói díj számítás változásai a módosított Cstv-ben, különös tekintettel a Cstv. 49/D §. szerinti értékesítés változásaira.

Előadó: dr. Zsiga László (FOE)

 

 

3.) Hatósági tájékoztatás a Felszámolói Névjegyzék aktuális kérdéseiről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

4.) A felmentett felszámoló kötelezettségei, ezen kötelezettségek kikényszeríthetősége, lehetséges szankciók

Előadó: dr. Lakatos Péter bíró, Szegedi Törvényszék (felkérése folyamatban), Marjasné Endrédi Judit FOE Szakmai - Jogi bizottsági tag (Cash & Limes Zrt.)

 

5.) A Cégközlöny jogi lektorátusához beadott pályázatokkal kapcsolatos feltételrendszer

Előadó: (felkérés alatt) és dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

I. 2017. szeptember 27. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 13.

 

Adóssal szembeni követelések érvényesíthetősége a felszámolási eljárásokban, a felszámolóbiztos kifizetéssel és hitelezői besorolással kapcsolatos kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

 

II. 2017. október 18. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 4.

 

Elektronikus kapcsolattartás. Az ANYK használatának gyakorlati tapasztalatai. A keletkezet elektronikus állományok kezelése és az adatszolgáltatási kötelezettség nehézségei. A létrehozott elektronikus kommunikációs dokumentumok archiválása és irattári iratkezelési szabályok alkalmazása az elektronikus dokumentumok esetében.

Előadók: dr. Zsiga László és Tóth Szilárd

 

 

III. 2017. október 25. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 11.

 

A felszámolóbiztos környezet-, és természetvédelemmel kapcsolatos mozgástere és kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

IV. 2017. november 8. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. október 25.

 

Gyakorlati képzés címe: Gazdálkodó szervezetek teendői az E-közigazgatásban

Előadó: Tóth Szilárd

Tematika:

 • E-közigazgatás célja és felépítése
 • Természetes személyek és az E-közigazgatás
 • Cégkapu
 • A cégkapu regisztráció (Az önálló cég képviseletre jogosult általi regisztráció, az együttes cég képviseletre jogosult általi regisztráció, a cégkapu megbízott általi regisztráció)
 • Elektronikus aláírás az E-közigazgatásban (AVDH, E-személyi igazolvány)
 • Természetes személy rendelkezés nyilvántartása
 • Ügyfélkapu megváltozott funkciói (értesítési tárhely admin, perkapu admin)

 

V. 2017. december 6. (szerda) Megszerezhető kredit: 4 (négy)

Maximális létszám: 20 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2017. november 22.

 

Kommunikációs tréning. Interaktív kommunikációs gyakorlatok a fizetésképtelenségi szakemberek számára Nyilvános és tömegkommunikáció tervezése felépítése (képzett coach, fizetésképtelenségi felkészítéssel)

Előadók: Coach felkérés alatt és Tóth Szilárd

 

 

Képzési program 2018.

 

továbbképzési program

(Aktualizált változat, 2018. 05.03.)

FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

2018. tavaszi szemeszter

 

A 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti továbbképzési időszak 2018. tavaszi szemeszterének (2018. január 1. – június 30.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

I. 2018. március 9. péntek (Szeged) (Budapest)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2018. február 23.

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

 

 1. Kifogások bírói szemmel

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. Az adósok és a felszámolók büntetőjogi felelőssége

Előadó: dr. Fodor Balázs Gábor PHD hallgató, kutató - Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

 

 1. A felszámoló kárfelelőssége (Cstv. 54.§ - bírói gyakorlat)

(Előadó(k) felkérése folyamatban)

 

 1. A Névjegyzéket vezető hatóság tájékoztatója az aktuális kérdésekről

 

II. 2018. május 18. péntek (Budapest)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2018. május 4.

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

 

 1.  A 2018. január 1. napjától hatályba lépett új Polgári perrendtartási törvény fontosabb elemeinek gyakorlat orientált ismertetése

Előadó: Prof. Dr. Szabó Imre, az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája irányításáért felelős miniszteri biztos

 

 1. Az adós vagyonát csökkentő gazdasági bűncselekmények és bizonyításuk

Előadó: dr. Mohai Máté PhD adjunktus, PTE ÁJK

 

 1. A Névjegyzéket vezető hatóság tájékoztatója az aktuális kérdésekről

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, NFM

 

 1. Adóssal szembeni követelések érvényesíthetősége a felszámolási eljárásokban, a felszámolóbiztos kifizetéssel és hitelezői besorolással kapcsolatos kötelezettségei.

Előadó: dr. Zsiga László, elnöki tanácsadó, FOE

 

 

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

 1. 2018. február 14. szerda (Budapest)

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. január 31.

 Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

Az Elektronikus Közigazgatás 2018 évi változásai az fizetésképtelenségi szakértők munkájára. A hivatali kapuk típusai és működésük, hatékony használatuk.

Előadó: Tóth Szilárd

 

 1. 2018. április 4. szerda (Budapest)

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. március 21.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

Az elektronikus értékesítés folyamatának változásai. A hirdetmények felépítése, a vagyontárgyak értékesíthetőségét segítő keresési szempontok tudatos felépítése a hirdetés feladás során. Eljárás technikai változások megoldása az e-cégkapu megjelenésével.

Előadó: A Névjegyzéket Vezető Hatóság képviselője, Tóth Szilárd

(A Cégközlönnyel kapcsolatos tudnivalók ügyében az előadó felkérése folyamatban)

 

 1. 2018. június 13. 20. szerda (Budapest) Időpontváltozás!

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. május 30. június 6.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

Felszámolói és szakértői díjszámítás módszertana. A díjszámítás alapjai eljárás típusonként, jogszabályi háttér értelmezése és gyakorlati sablonok kialakítása.

Előadók: Dr. Zsiga László és Dr. Juhász László

 

továbbképzési program

FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

2018. őszi szemeszter

 

A 2018. augusztus 1. és 2020. július 31. közötti továbbképzési időszak 2018. őszi szemeszterének (2018. augusztus 1. – december 31.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

I. 2018. szeptember 14. péntek (Balatonkenese)

 

FOE Szakmai Napok szeptember 14-15. A továbbképzés a FOE szervezésében valósul meg.

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

 

II. 2018. november 16. (péntek), helyszín: Budapest

 

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2018. november 2.

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

 

1.) A Cstv. 51. § szerinti kifogások előterjesztése, elbírálásuk bírói szemmel.

Előadó: felkérés alatt

 

2.) Gazdasági bűncselekmények. A NAV Bűnügyi Igazgatóság hatásköre. A felszámolóbiztos mint tanú

Előadó: felkérés alatt

 

3.) Az adós munkaszervezete, illetve a felszámoló feladata, a teljesítési segéd igénybevételének esetei a bírói gyakorlat tükrében.

Előadó:felkérés alatt

 

4.) A Névjegyzéket Vezető Hatóság tájékoztatója az aktuális kérdésekről.

Előadó: dr. Bajzáth Orsolya főosztályvezető, Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

 

 

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

I. 2018. szeptember 28. péntek (Budapest)

 

Peres eljárások a felszámolási eljárásban. A Cstv. 33/A.§, a 40.§, az 54.§ jogalkalmazási kérdései kiegészítve a 63/A.§-ban szabályozott konszernjogi felelősség szabályaival.

 

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. szeptember 14.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

II. 2018. október 10. szerda (Budapest)

 

A GDPR hatása a felszámolási eljárásokra, a felszámolók megváltozott adatkezelési kötelezettségeinek szervezeti és szabályozási feladatai.

 

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. szeptember 26.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

III. 2018. november 9. péntek (Budapest)

 

Tulajdonos és vezető tisztségviselő felelősségének érvényesítése a felszámolási eljárásokban az új Ptk és a Cstv. 33/A. §-a tükrében.

 

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. október 26.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

IV. 2018. november 28. szerda (Budapest)

Elektronikus kapcsolattartás a Bíróságokkal, NAV-val, a közigazgatás egyéb szereplőivel. Az e-közigazgatás 2018 évi változásainak hatásai a fizetésképtelenségi szakértők munkájára.

 

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2018. november 14.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

Képzési program 2019.

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

2019. tavaszi szemeszter

 

A 2018. augusztus 1. és 2020. július 31. közötti továbbképzési időszak 2019. tavaszi szemeszterének (2019. január 1. – június 30.) továbbképzési programját az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a következők szerint határozza meg.

 

ELŐADÁSOK, SZAKMAI NAPOK

 

I. 2019. március 22. péntek (Budapest)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2019. március 8.

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

 

 1. Kifogások bírói szemmel Határidők a gyakoribb fizetésképtelenségi eljárásokban és jogkövetkezményeik

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. Kint vagy bent? Birtokvédelem a felszámolásban.

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. A Cstv. 51. § szerinti kifogások előterjesztése, elbírálásuk bírói szemmel.

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. A Névjegyzéket Vezető Hatóság tájékoztatója az aktuális kérdésekről

.

II. 2019. május 10. péntek (Budapest)

Létszám: nem korlátozott

Részvételi díj: 20.000,- Ft

Jelentkezés határideje: 2019. május 3.

Megszerezhető kredit: 8 (nyolc)

 

 1. Csődbűncselekmény és költségvetési csalás.

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. Csődbűncselekmény a gyakorlatban, illetve a felszámoló feljelentési kötelezettsége a Btk. 404/A. §-a tükrében

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. Felszámoló titoktartási kötelezettsége.

(Előadó felkérése folyamatban)

 

 1. A Névjegyzéket Vezető Hatóság tájékoztatója az aktuális kérdésekről.

 

 

 

GYAKORLATI KISLÉTSZÁMÚ KÉPZÉSEK

 

 1. 2019. február 22. péntek (Budapest)

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2019. február 8.

 Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

A GDPR hatása a fizetésképtelenségi szakértők munkájára és a fizetésképtelenségi eljárásokra. 2011. évi CXII. Info törvény és a GDPR hatása az iratkezelésre, irattárolásra. Ágazati jogszabályi környezet változásai.

Előadó: Tóth Szilárd

 

 1. 2019. április 12. péntek (Budapest)

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2019. március 29.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

Az elektronikus kapuk újdonságai, elsődleges tárhely beállítás, tárhely felületének kezelése. Jogosultságkezelés a cégkapun. Automatikus címkézés a cégkapuban.

Előadó: Tóth Szilárd

 

 1. 2019. május 10. péntek (Budapest)

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2019. április 26.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

A felszámolóbiztos környezet-, és természetvédelemmel kapcsolatos mozgástere és kötelezettségei.

Előadók: dr. Zsiga László és dr. Juhász László

 

 1. 2019. június 7. péntek (Budapest)

Maximális létszám: 25 fő

Minimális létszám: 10 fő

Részvételi díj: 16.000 Ft

Jelentkezés határideje: 2019. május 24.

Megszerezhető kredit: 4 (négy)

 

Hitelezők felé történő felszámoló általi elszámolások sajátos módszertani problémái, megoldásai. (1/4 éves-, közbenső-, és záró pénzügyi-vagyoni elszámolások, kiadások-bevételek kimutatása, fogalmak és összefüggések elméleti és gyakorlati relevanciája)

Előadó: dr. Zsiga László

 

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: