Képzéseink .:. Jogi segítségnyújtási szakterület

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Képzési program 2017. tavasz


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése alapján a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, tisztviselő és ügykezelő (továbbiakban: jelentkező) a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.

 

Az ügyviteli vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Az Igazságügyi Minisztérium évente egy vagy két alkalommal szervez vizsgára felkészítő szakmai oktatást (továbbiakban: képzés) és vizsgát.

 

Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, – figyelembe véve a jelentkezők számát és a képzés időpontját – és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

A vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni, a vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

 

A jogi segítésnyújtás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei

 

  1.  a jogi segítségnyújtás formái, igénybevételének feltételei,
  2.  a jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem elbírálásának anyagi és eljárásjogi szabályai,
  3.  a támogatás igénybevételének, folyósításának, teljesítése igazolásának és visszatérítésének rendje,
  4.  a jogi segítségnyújtást végző szervezet,
  5.  jogi alapismeretek: a közigazgatási eljárási jog, a polgári eljárási jog, a büntetőeljárási jog, az igazságszolgáltatási szervezet és működése, a szociális jog főbb szabályai,
  6.  az áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai, az áldozatsegítő támogatások szabályai,
  7.  ügyviteli és iratkezelési szabályok.

 

A jogi segítségnyújtási szakreferensek és a jogi segítségnyújtási ügyintézők az  a)-g) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, az ügykezelők a kinevező által az a), valamint c)-g) pontban felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

 

A vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

 

Amennyiben a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

 

Jelentkezés (képzés, vizsga)

 

A képzésre,  ügyviteli vizsgára jelentkezés: a tisztviselő - munkáltatójával egyeztetve -  egyénileg regisztrál a Jogakadémia honlapján, bejelentkezését követően jelentkezik a választott képzésre/képzésekre vagy az ügyviteli vizsgára is, A jelentkezési időszak:  2017. március 1. és 2017. március 20. között.

 

A képzések és továbbképzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső továbbképzésként is nyilvántartásba kerülnek, az eljárás jelenleg egyes képzéseknél még folyamatban van. Amennyiben a tisztviselő tanulmányi pontot is szeretne, a képzést fel kell vetetnie a képzési tervébe, és az NKE VTKI honlapján jelentkeznie kell a meghirdetett eseményre. A belső képzésre való jelentkezési időszak: 2017. március 21-től a képzést megelőző napig tart.

 

 A képzéseink:

Jogi segítségnyújtási ügyviteli felkészítő képzés I. modul: A jogi segítségnyújtás szervezetrendszere, és a támogatások rendszere

 

A képzés főbb tárgyai: 
A jogi segítségnyújtás szervezetrendszere és a  jogi segítségnyújtási támogatások rendszere
A támogatások igénybevétele engedélyezésének közös szabályai, a peren kívüli jogi segítségnyújtás igénybevételének engedélyezése
A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének engedélyezése polgári és büntető eljárásban
A peres és peren kívüli támogatások igénybevétele

 

A továbbképzési képzési rendszerben a program nyilvántartási száma: PM-2065-1512-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 5 pont

 

Jogi segítségnyújtási ügyviteli felkészítő képzés II. modul: A jogi segítségnyújtási szolgáltatások igénybevétele

 

 

A képzés főbb tárgyai: 
A peren kívüli jogi szolgáltatás teljesítésének igazolása, a szolgáltatási díja
A pártfogó ügyvédi díj megállapítása polgári és büntető eljárásban
A pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére kötelezés polgári és büntető eljárásban
Jogi segítségnyújtás határon átnyúló ügyekben

 

A továbbképzési képzési rendszerben a program nyilvántartási száma: PM-2066-1512-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 5 pont

 

Jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó személyek módszertani továbbképzése - esetmegbeszélés

A továbbképzési képzési rendszerben a program nyilvántartási száma: PM-2267-1703-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 8 pont


A szakterület képzései, továbbképzései „régiós” szinten kerülnek megszervezésre, az előzetes igények minél teljesebb figyelembevételével, az egyes képzési helyszínekre az alábbi beosztás szerint várjuk a tisztviselőket:

 

képzési helyszín  megye/főváros
Budapest Baranya megye
  Budapest Főváros
  Jász-Nagykun-Szolnok megye
  Komárom-Esztergom megye
  Nógrád megye
  Pest megye
  Tolna megye
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén megye
  Hajdú-Bihar megye
  Heves megye
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szeged Bács-Kiskun megye
  Békés megye
  Csongrád megye
Veszprém Fejér megye
  Győr-Moson-Sopron megye
  Somogy megye
  Vas megye
  Veszprém megye

 

A képzés és a vizsga díja

A képzések és a vizsga a jelentkező számára ingyenes.

 

Az ügyviteli vizsga halasztásának szabályai

A munkáltató a munkakörre előírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

 

Képzési program 2017. tavasz

 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  I. MODUL: A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZERVEZETRENDSZERE, ÉS A TÁMOGATÁSOK RENDSZERE 1*8 óra

 

2017. április 24.   

3530 Miskolc, Meggyesalja út 12., BAZ Megyei Kormányhivatal épülete, IV. emeleti terem

Létszám: 100 fő

 

2017. április 25.   

1056 Budapest, Váci utca 62-64. "Új Városháza" épülete, II. emeleti Díszterem

Létszám: 150 fő

 

2017. április 26. 

8200 Veszprém, Kistó u. 1., Veszprém Megyei Kormányhivatal épülete,  nagyterem 

Létszám: 80 fő

 

2017. április 27. 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Csongrád Megyei Kormányhivatal épülete, földszinti Csongrád terem  

Létszám: 50 fő

 

Jelentkezhetnek: a jogi segítségnyújtási szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

A képések időtartama: 9:30-16:45​ 

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2065-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont


 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÜGYVITELI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS  II. MODUL: A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 1*8 óra

 

2017. május 22.  

3530 Miskolc, Meggyesalja út 12., BAZ Megyei Kormányhivatal épülete, IV. emeleti terem   

Létszám: 100 fő

 

2017. május 23.   

1056 Budapest, Váci utca 62-64. "Új Városháza" épülete, II. emeleti Díszterem

Létszám: 150 fő

 

2017. május 24.   

8200 Veszprém, Kistó u. 1., Veszprém Megyei Kormányhivatal épülete,  nagyterem 

Létszám: 80 fő

 

2017. május 25. 

 6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Csongrád Megyei Kormányhivatal épülete, földszinti Csongrád terem 

Létszám: 50 fő

 

Jelentkezhetnek: a jogi segítségnyújtási szakterületen feladatot ellátó tisztviselők és ügykezelők, előnyt élveznek akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

A képések időtartama: 9:30-16:45​ 

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2066-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 5 pont

 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE - ESETMEGBESZÉLÉS 1*8 óra

 

2017. június 6.  

3530 Miskolc, Meggyesalja út 12., BAZ Megyei Kormányhivatal épülete, IV. emeleti terem

Létszám: 100 fő

 

2017. június 7.   

1056 Budapest, Váci utca 62-64. "Új Városháza" épülete, II. emeleti Díszterem

Létszám: 150 fő

 

2017. június 8. 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Veszprém Megyei Kormányhivatal épülete,  Lasztovicza terem

Létszám: 80 fő

 

2017. június 9.

6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Csongrád Megyei Kormányhivatal épülete, földszinti Csongrád terem 

Létszám: 50 fő

 

Jelentkezhetnek: jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó személyek

A képések időtartama: 9:30-16:45​ 

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2267-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 8 pont

 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÜGYVITELI VIZSGA

 

2017. október 05., 1145 Budapest Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium 

Létszám: 40

 

2017. október 12., 1145 Budapest Róna u. 135., Igazságügyi Minisztérium 

Létszám: 40

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat:

 

Piukovics Éva

képzési szakreferens

Tel: +36 (62) 795 096; +36 (70) 685 3704

E-mail: eva.piukovics@im.gov.hu

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: