Képzéseink .:. Pártfogó felügyelői szakterület

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Képzési program 2017. tavasz


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése alapján a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, tisztviselő és ügykezelő (továbbiakban: jelentkező) a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.

 

Az ügyviteli vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Az Igazságügyi Minisztérium évente egy vagy két alkalommal szervez vizsgára felkészítő szakmai oktatást (továbbiakban: képzés) és vizsgát.

 

Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, – figyelembe véve a jelentkezők számát és a képzés időpontját – és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

 

vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni, a vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

 

A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei

 1. pártfogó felügyelői ismeretek: a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény készítése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, a közérdekű munka végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, megelőző pártfogás végrehajtása, az utógondozás végrehajtása,
 2. pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezet felépítése, feladatai,
 3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális jog főbb szabályai,
 4. büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,
 5. áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek,
 6. kriminológiai alapismeretek,
 7. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
 8. szociális munka alapismeretek,
 9. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
 10. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
 11. ügyviteli és iratkezelési szabályok.

 

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők az a)-k) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekből is, a pártfogó felügyelői asszisztensek az a)-e) pontban, valamint k) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, az ügykezelők a kinevező által az a) és b), valamint k) pontban felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

 

A vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

 

Amennyiben a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

 

 

Jelentkezés (képzés, vizsga)

 

A képzésre,  ügyviteli vizsgára jelentkezés: a tisztviselő - munkáltatójával egyeztetve -  egyénileg regisztrál a Jogakadémia honlapján. Bejelentkezését követően jelentkezik a választott képzésre vagy az ügyviteli vizsgára is 2017. március 1. és 2017. március 20. között.

 

A képzések és továbbképzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső továbbképzésként is nyilvántartásba kerültek. Amennyiben a tisztviselő tanulmányi pontot is szeretne, a képzést fel kell vetetnie a képzési tervébe, és az NKE VTKI (ProBono) honlapján jelentkeznie kell a meghirdetett eseményre. A belső képzésre való jelentkezési határidő a képzést megelőző nap.

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzés és a vizsga díja

A képzés és a vizsga a jelentkező számára ingyenes.

 

Az ügyviteli vizsga halasztásának szabályai

A munkáltató a munkakörre előírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

 

 

Képzési program 2017. tavasz

 

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI ÜGYVITELI VIZSGA

 

2017. március 29. 10.00 óra, Budapest Róna u. 135. 

Létszám: 5 fő

2017. november 7., Budapest Róna u. 135.

Létszám: 32 fő

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS I. MODULJA, ÁLTALÁNOS ISMERETEK 2*16 óra

 

2017. május 8-9.   Pilisszentekereszt, Pomázi út 6.

Létszám: 65 fő

Jelentkezhetnek: A pártfogó felügyelői szakterületen feladatokat ellátó személyek, előnyt élveznek, akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2059-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS II. MODULJA, SPECIÁLIS ISMERETEK 2*16 óra

 

2017. szeptember 6-7.  (16 óra) Pilisszentekereszt, Pomázi út 6.

Létszám: 65 fő

Jelentkezhetnek: A pártfogó felügyelői szakterületen feladatokat ellátó személyek, előnyt élveznek, akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2060-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS III. MODULJA, GYAKORLATI ISMERETEK 2*16 óra

 

2017. október 19-20.  (16 óra) Pilisszentekereszt, Pomázi út 6.

Létszám: 65 fő

Jelentkezhetnek: A pártfogó felügyelői szakterületen feladatokat ellátó személyek, előnyt élveznek, akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2061-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KÜLÖN MAGATARTÁSI SZABÁLYAKÉNT ALKALMAZOTT FOGLALKOZÁSOKAT VEZETŐ PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK ESETMEGBESZÉLÉSE  I. 1*8 óra

 

2017. április 10., 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként alkalmazott foglalkozásokat vezető pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2271-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 8 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KÜLÖN MAGATARTÁSI SZABÁLYAKÉNT ALKALMAZOTT FOGLALKOZÁSOKAT VEZETŐ PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK ESETMEGBESZÉLÉSE  II. 1*8 óra

 

2017. november 16. 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként alkalmazott foglalkozásokat vezető pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2271-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma:  8 pont

 

 

A KÖRNYEZETTANULMÁNYBA INTEGRÁLT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE, PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE I. 1*8 óra

 

2017. május 24. 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a kockázatértékelési mentor pártfogó felügyelők, pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2274-1703-BS 

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 7 pont

 

 

A KÖRNYEZETTANULMÁNYBA INTEGRÁLT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE, PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE II. 1*8 óra

 

2017. szeptember 20. 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a kockázatértékelési mentor pártfogó felügyelők, pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2274-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 7 pont

 

 

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS SZERVEZÉSE, ELLENŐRZÉSE - PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 1*6 óra

 

2017. november 28. 9:30-15:00, helyszín:  Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: pártfogó felügyelők, a közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezésében, ellenőrzésében feladatot ellátó ügykezelők és  pártfogó felügyelői asszisztensek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2266-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 6 pont

 

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat:

 

Piukovics Éva

képzési szakreferens

Tel: +36 (62) 795 096; +36 (70) 685 3704

E-mail: eva.piukovics@im.gov.hu

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: