Képzéseink .:. Pártfogó felügyelői szakterület

Általános információk

Jelentkezés (képzés, vizsga)

Képzési program 2017.


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 124. § (1) bekezdése alapján a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő pártfogó felügyelő, tisztviselő és ügykezelő (továbbiakban: jelentkező) a kinevezéstől számított két éven belül az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz.

 

Az ügyviteli vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

 

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

(A közigazgatási szakvizsga alatt  - a 2016. évi LII. tv. alapján szerzett - közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget és kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget is érteni kell.)

 

Az Igazságügyi Minisztérium évente egy vagy két alkalommal szervez vizsgára felkészítő szakmai oktatást (továbbiakban: képzés) és vizsgát.

 

Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját a miniszter állapítja meg, – figyelembe véve a jelentkezők számát és a képzés időpontját – és arról a vizsga időpontja előtt legalább tizenöt nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

 

vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni, a vizsga csak szóban tehető és csak egyszer ismételhető.

 

A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei

 1. pártfogó felügyelői ismeretek: a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény készítése, a pártfogó felügyelet végrehajtása, a közérdekű munka végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, megelőző pártfogás végrehajtása, az utógondozás végrehajtása,
 2. pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezet felépítése, feladatai,
 3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetőjog, a büntetőeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális jog főbb szabályai,
 4. büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásra vonatkozó alapismeretek,
 5. áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek,
 6. kriminológiai alapismeretek,
 7. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
 8. szociális munka alapismeretek,
 9. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
 10. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
 11. ügyviteli és iratkezelési szabályok.

 

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők az a)-k) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekből is, a pártfogó felügyelői asszisztensek az a)-e) pontban, valamint k) pontban meghatározott vizsgatárgyakból, az ügykezelők a kinevező által az a) és b), valamint k) pontban felsoroltak közül munkakörük és meglévő képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni.

 

A vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” eredménnyel minősíthető.

 

Amennyiben a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legalább három hónapot - amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

 

 

Jelentkezés (képzés, vizsga)

 

A képzésre,  ügyviteli vizsgára jelentkezés: a tisztviselő - munkáltatójával egyeztetve -  egyénileg regisztrál a Jogakadémia honlapján. Bejelentkezését követően jelentkezik a választott képzésre vagy az ügyviteli vizsgára is 2017. március 1. és 2017. március 20. között.

 

A képzések és továbbképzések a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, illetve az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső továbbképzésként is nyilvántartásba kerültek. Amennyiben a tisztviselő tanulmányi pontot is szeretne, a képzést fel kell vetetnie a képzési tervébe, és az NKE VTKI (ProBono) honlapján jelentkeznie kell a meghirdetett eseményre. A belső képzésre való jelentkezési határidő a képzést megelőző nap.

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzés és a vizsga díja

A képzés és a vizsga a jelentkező számára ingyenes.

 

Az ügyviteli vizsga halasztásának szabályai

A munkáltató a munkakörre előírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

 

A vizsga alóli mentesség szabályai

A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy a szakvizsga alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga kötelezettség teljesítése alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelőd intézménynél (Pl. Igazságügyi Hivatal) korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében számot adott.

 

 

Képzési program 2017.

 

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI ÜGYVITELI VIZSGA

 

2017. március 29. 10.00 óra, Budapest Róna u. 135. 

Létszám: 5 fő

2017. november 7., Budapest Róna u. 135.

Létszám: 32 fő

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS I. MODULJA, ÁLTALÁNOS ISMERETEK 2*16 óra

 

2017. május 8-9.   Pilisszentekereszt, Pomázi út 6.

Létszám: 65 fő

Jelentkezhetnek: A pártfogó felügyelői szakterületen feladatokat ellátó személyek, előnyt élveznek, akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2059-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS II. MODULJA, SPECIÁLIS ISMERETEK 2*16 óra

 

2017. szeptember 6-7.  (16 óra) Pilisszentekereszt, Pomázi út 6.

Létszám: 65 fő

Jelentkezhetnek: A pártfogó felügyelői szakterületen feladatokat ellátó személyek, előnyt élveznek, akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2060-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYLŐI SZAKTERÜLET ÜGYVITELI VIZSGÁJÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS III. MODULJA, GYAKORLATI ISMERETEK 2*16 óra

 

2017. október 19-20.  (16 óra) Pilisszentekereszt, Pomázi út 6.

Létszám: 65 fő

Jelentkezhetnek: A pártfogó felügyelői szakterületen feladatokat ellátó személyek, előnyt élveznek, akik ügyviteli vizsga letételére kötelezettek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2061-1512-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 10 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KÜLÖN MAGATARTÁSI SZABÁLYAKÉNT ALKALMAZOTT FOGLALKOZÁSOKAT VEZETŐ PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK ESETMEGBESZÉLÉSE  I. 1*8 óra

 

2017. április 10., 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként alkalmazott foglalkozásokat vezető pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2271-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 8 pont

 

 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KÜLÖN MAGATARTÁSI SZABÁLYAKÉNT ALKALMAZOTT FOGLALKOZÁSOKAT VEZETŐ PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK ESETMEGBESZÉLÉSE  II. 1*8 óra

 

2017. november 16. 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként alkalmazott foglalkozásokat vezető pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2271-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma:  8 pont

 

 

A KÖRNYEZETTANULMÁNYBA INTEGRÁLT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE, PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE I. 1*8 óra

 

2017. május 24. 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a kockázatértékelési mentor pártfogó felügyelők, pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2274-1703-BS 

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 7 pont

 

 

A KÖRNYEZETTANULMÁNYBA INTEGRÁLT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE, PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE II. 1*8 óra

 

2017. szeptember 20. 9:30-16:45, helyszín: Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: a kockázatértékelési mentor pártfogó felügyelők, pártfogó felügyelők

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2274-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 7 pont

 

 

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS SZERVEZÉSE, ELLENŐRZÉSE - PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 1*6 óra

 

2017. november 28. 9:30-15:00, helyszín:  Budapest, Róna u. 135.

Létszám: 20 fő

Jelentkezhetnek: pártfogó felügyelők, a közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezésében, ellenőrzésében feladatot ellátó ügykezelők és  pártfogó felügyelői asszisztensek

Nyilvántartási száma a továbbképzési jegyzékben: PM-2266-1703-BS

Megszerezhető belső tanulmányi pontok száma: 6 pont

 

 

A jelentkezők létszámára tekintettel, a helyszín és az időpont változhat, melyről a jelentkezőt a Jogakadémia a képzést megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

 

A képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat:

 

Piukovics Éva

képzési szakreferens

Tel: +36 (62) 795 096; +36 (70) 685 3704

E-mail: eva.piukovics@im.gov.hu

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: